Sklony k závislosti? Spolovice dedičstvo predkov!

O tom, či sa počas života staneme závislí, alebo nie, rozhoduje viac faktorov. Genetické predpoklady majú však podľa odborníkov na vzniku závislosti až päťdesiatpercentný vplyv!

Sklony k závislosti? Spolovice dedičstvo predkov!

Uskutočnené vedecké štúdie potvrdili existenciu vrodených predpokladov pre vznik niektorého druhu závislosti. Okrem iného preukázali, že deti, ktorých rodičia bojovali s „láskou“ k alkoholu či drogám, majú až osemkrát vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich tento problém vyvinie tiež. Podobne u jednovaječných dvojčiat je zrejmé, že ak sa objaví závislosť u jedného zo súrodencov, druhé dvojča je jej vznikom takisto viac ohrozené.

Stále v strehu 

Pokiaľ bol napríklad váš otec či dedko alkoholik, neznamená to však, že sa u vás musí rozvinúť iba závislosť od alkoholu ako takého. Zvýšene rizikové sú pre vás všetky návykové látky, a to vrátane niektorých typov liekov proti bolesti či úzkosti. Zdediť totiž môžeme sklony k závislosti všeobecne.

Ako sa chrániť

Dôležitú rolu pri rozvoji tohto problému hrá tiež schopnosť zvládania záťažových situácií či stresu. Siahnutie po alkohole či droge je v takých chvíľach viac než jednoduché a pre osoby, v ktorých rodine sa závislosti vyskytujú, ešte ľahšie. To, že sme nejaké vlohy pre vznik tohto trápenia od našich príbuzných zdedili, ešte neznamená, že sa závislými stať musíme. Práve osvojenie si zručnosti zvládania stresu a schopnosť „zdravého“ riešenia krízových situácií nás môže pred obávaným dedičstvom účinne ochrániť.

Zdedené gény zvyšujúce pravdepodobnosť vzniku závislosti našťastie nie je to jediné, čo svojim potomkom môžeme odovzdať. Schopnosť vyrovnať sa s problémami i inak než s pomocou alkoholu či drog je to, čo od nás naše deti odkukajú a čo ich môžeme aktívne naučiť.

(veri)

Zdroj:
www.addictionsandrecovery.org

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež