Riziko vzniku závislosti majú na svedomí aj gény

Život ľudí bol s užívaním drog a vznikom závislosti spojený odjakživa. Vedci majú dôvod veriť, že cicavce, respektíve práve ľudia už v minulosti konzumovali psychotropné rastliny. A práve ich účinok výrazne ovplyvňoval mozog, následne potom ľudské správanie a konanie. Ako asi prežíval v dávnych časoch človek omámený nejakou drogou?

 Riziko vzniku závislosti majú na svedomí aj gény ?

Vo vývoji druhu znamenalo užívanie drog dlhodobú nevýhodu. Drogová závislosť totiž nie je nebezpečná iba kvôli svojim škodlivým účinkom na telo. Drogy môžu navyše zakryť negatívne emócie, ako je napríklad bolesť. Tá je síce pre človeka nepríjemná, ale má svoju nezastupiteľnú rolu ako signál nebezpečenstva. A v niekdajších časoch bola táto funkcia bolesti ešte aktuálnejšia než dnes.

Užívanie drog verzus závislosť

Zatiaľ čo sklon k vzniku závislosti od drog môže byť podmienený geneticky, samotné užívanie drog vyplýva z kombinácie vonkajších aj vnútorných faktorov. To znamená, že môže byť ovplyvnená aj pôsobením prostredia alebo napríklad aktuálnym psychickým rozpoložením. Na adresu drog sa dá povedať, že ich užívanie je u človeka spojené s príjemným pocitom v mozgu typu “mám rád”. Len čo sa však tento pocit zmení na nenásytné "chcem", dá sa už hovoriť o závislosti.

Vlastná voľba, alebo vplyv zvonku?

Závislosť od drog je ovplyvnená celkom troma vplyvmi – biologickým, psychologickým a sociálnym. Riziko vzniku nejakej závislosti teda nie je na sto percent dané iba vôľou človeka a jeho vedomou voľbou. Významným faktorom je kultúrne a sociálne prostredie, teda vonkajšie vplyvy pôsobiace na človeka. Do akej miery prostredie človeka ovplyvňuje, sa nedá s istotou zistiť. Pravdepodobne bude tento vplyv u každého inak silný. S istotou sa však dá tvrdiť, že tento faktor vzniku závislosti existuje a je nezanedbateľný.

Prostredie, v ktorom žijeme, a ľudí, s ktorými sa stýkame, si môžeme zvoliť z veľkej časti sami – na rozdiel od genetickej výbavy. Nie je zlé sa občas zamyslieť, či tí, ktorých považujeme za kamarátov, nás napríklad len nezvádzajú na nepravú cestu.

(tek)

Zdroj: The evolutionary origins and significance of drug addiction: Tammy Saah ; June 29, 2005 Odkaz: http://www.pubmedcentral.nih.gov

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež