Sila magnetov – začne pomáhať pri liečbe závislostí?

Riešenie závislosti od návykových látok sa skladá najmä z kombinácie abstinencie a psychoterapie, prípadne sa využívajú substitúcie či lekárom predpísané lieky. Proces odvykania sa však musí často opakovať, kým sa dostaví žiadaný úspech. Môže k nemu dopomôcť aj pôsobenie magnetického poľa?

Sila magnetov – začne pomáhať pri liečbe závislostí?

Univerzálna metóda 

Napriek tomu, že vedci ešte neodhalili mechanizmy vzniku závislosti celkom do detailov, ukazuje sa, že v nej dôležitú rolu hrajú časti mozgu označované ako centrá odmeny. Tie podľa odborníkov vykazujú u závislých osôb nápadne zníženú aktivitu. Ich stimulácia magnetickým poľom sa preto zdá byť nádejnou a zároveň bezpečnou liečebnou metódou pri terapii rôznych foriem závislosti. Testované je napríklad využitie magnetického poľa pri závislosti od:

  • alkoholu,
  • kokaínu,
  • nikotínu.

Magnety, ktoré už liečia

Magnetická stimulácia určitých mozgových oblastí sa už dnes s úspechom využíva v psychiatrii, a to pri terapii ťažkých depresívnych stavov. Ide o liečbu bezbolestnú a relatívne bezpečnú. Magnetické pole zľahka prestupuje lebkou a ďalšími tkanivami až k mozgovým bunkám, kde spôsobuje zmeny na elektrickej aj chemickej úrovni.

Iba z rúk odborníka

Či bude sila magnetov v budúcnosti uznávanou liečebnou metódou pomáhajúcou zvládnuť baženie po návykovej látke, to ukáže až čas. Isté však je, že uplatňovať túto metódu bude môcť iba skúsený odborník, ktorý zároveň rozhodne, či je pre daného závislého vhodná a bezpečná. Už teraz je preto potrebné varovať pred zázračnými prístrojmi, ktoré deklarujú vysokú úspešnosť za nemenej vysokú cenu. Ich účinnosť je totiž obvykle možné porovnať iba s účinnosťou placeba.

(veri)

Zdroj: www.drugrehab.us

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež