Harm Reduction pomáhajú drogovo závislým

V poslednom čase sa v liečbe drogovo závislých stále viac používa slovné spojenie Harm Reduction alebo Harm Minimisation. Čo však tieto slová znamenajú a ako vlastne pomáhajú drogovo závislým prestať?

Harm Reduction pomáhajú drogovo závislým ?

Ako "Harm Reduction" (HR) sa označujú prístupy znižovania alebo minimalizácie poškodenia drogami u osôb, ktoré v súčasnosti drogy užívajú a nie sú motivované k tomu, aby užívanie zanechali.

Hlavnou úlohou HR je čo možno najväčšie zníženie negatívnych dôsledkov užívania drog pre užívateľov a zároveň ochrana väčšinovej spoločnosti, ktorá je drogami nezasiahnutá. Cieľom uvedených aktivít je znižovanie zdravotných rizík, sociálneho poškodenia a podpora správania, ktoré vedie k zmene životného štýlu a abstinencii.

Z historického hľadiska bolo hlavným stimulom k vytvoreniu politiky a programov Harm Reduction zistenie významnej úlohy, ktorú pri prenose HIV/AIDS hrá injekčné užívanie drog a spoločné používanie ihiel a striekačiek.

Vitajte v "šľahárni"

V Európe sa ako prvé objavili výmenné programy v Holandsku a substitučná liečba vo Veľkej Británii. Veľkú rolu tiež zohrali "injekčné miestnosti“ a testovanie tanečných drog v Nemecku a Švajčiarsku.

Samotný výraz Harm Reduction sa v kontexte injekčného užívania drog používa od osemdesiatych rokov minulého storočia, keď sa začala šíriť úzko spojená epidémia vírusu HIV a hepatitídy B medzi vnútrožilovými narkomanmi.

HR sa teda snaží minimalizovať, obmedziť či zmierniť riziko život a zdravie ohrozujúcich infekcií, ktoré sa šíria zdieľaním injekčného náčinia pri vnútrožilovej aplikácii drog a nechráneným pohlavným stykom, ako je AIDS a hepatitídy B a C. Znižuje tiež riziko ďalších telesných komplikácií, dlhodobého pôsobenia vysokých dávok drog, predávkovania, sociálneho debaklu a straty ľudskej dôstojnosti.

Medzi najznámejšie postupy používané v Harm Reduction patrí:

  • výmena použitého injekčného náčinia za sterilné,
  • poskytovanie informácií (o možnostiach liečby či inej odbornej pomoci),
  • kontaktné (situačné) poradenstvo a edukácia o rizikách,
  • dôležité je aj zameranie na bezpečný sex vrátane distribúcie kondómov.

V širšom pohľade je možné pod HR zahrnúť aj substitučnú liečbu. Do oblasti HR patria aj aplikačné miestnosti – tzv. šľahárne.

Poradenstvo a vzdelávanie v rámci HR nevyhnutne zahŕňa aj rady, návody a vysvetlenia, ako drogu bezpečne aplikovať, ako používať a dezinfikovať náčinie a podobné čisto technické informácie. Tlačené materiály, ktoré tieto informácie obsahujú, sú celkom špecifické a ich distribúcia musí byť obmedzená na okruh klientov, ktorým sú určené. Ak sa dostanú mimo tohto okruhu, napr. do škôl, vyvolávajú senzáciu, pobúrenie a obviňovania, že sa touto cestou mládež navádza k braniu drog. Napriek tomu majú vnútrožiloví narkomani nedoceniteľnú hodnotu.

(kam)

Zdroj:
www.harmreduction.sk
www.drogy-info.cz
www.drogy.net
www.harmreduction.org

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež