Standova čokoláda

Standova čokoláda čiže Metadón.

Podobne ako heroín patrí metadón medzi opioidy, látky svojím účinkom podobné opiátom. Vyrába sa synteticky. Uplatňuje sa pri substitučnej liečbe závislosti od iných opioidov, ako je napr. práve heroín. Presne vymerané dávky znižujú riziko predávkovania, a navyše znižujú túžbu po heroíne. Podáva sa ústami, čo predstavuje výhodu v znížení rizika infekcie HIV pri injekčne podávaných drogách. Medzi vedľajšie účinky patria, podobne ako pri iných opioidoch, nauzea (nevoľnosť), vracanie alebo zápcha. Metadón je tiež silne návykový. Jeho užitie môže spôsobovať pocity eufórie až halucinácie. Vo vyšších dávkach pôsobí tlmivo, môže vyústiť až do zástavy dychu.

Články

zobraziť všetko

Drogy patriaci do rovnakej skupiny

zobraziť všetko

Ďalší drogy

zobraziť všetko

Čítajte viac

zobraziť všetko