Príbeh metadónu

Mnohí ľudia sa dodnes nemôžu dohodnúť, či je metadón droga, alebo liek. Niektorí v ňom vidia spásu, iní vyháňanie čerta diablom. Kontroverzný príbeh metadónu je krkolomný a zložitý už od svojho začiatku. Odkiaľ sa vlastne vzal a kto ho k nám doviezol?

Príbeh metadónu

Mnohí ľudia sa dodnes nemôžu dohodnúť, či je metadón droga, alebo liek. Niektorí v ňom vidia spásu, iní vyháňanie čerta diablom. Kontroverzný príbeh metadónu je krkolomný a zložitý už od svojho začiatku. Odkiaľ sa vlastne vzal a kto ho k nám doviezol? 

Vojnová stigma

Vôbec prvýkrát bol metadón syntetizovaný v roku 1939 vo farmaceutických laboratóriách v Nemecku. Stal sa produktom dlhého hľadania nových analgetík, ktoré sa začalo už v osemdesiatych rokoch 19. storočia. Čo bolo ďalej?

  • Traduje sa, že sa užíval počas druhej svetovej vojny a že bol vyrobený na objednávku. Obe tieto tvrdenia majú však podľa všetkého tzv. hlinené nohy.
  • Samotný názov metadón sa prvýkrát použil až v roku 1947 a prvé testy sa vykonali v roku 1942.
  • Bol síce poskytnutý vojsku, ktoré s ním pracovalo pod názvom Amidon, ale celkom určite nebol použitý počas vojny. Ani jeho tvorcovia z farmaceutických laboratórií a ani vojenskí lekári ho totiž nevedeli užívať v adekvátnych dávkach.
  • Tento liek nebol navyše ani schválený na komerčné použitie.

Kontroverzné tvrdenie 

Metadón nebol široko užívaný počas druhej svetovej vojny na tíšenie bolesti. Je teda trochu pritiahnuté za vlasy tvrdenie, že to bolo naopak a že sa užíval ako náhradka za morfín pod názvom Dolofin. Ten je vraj navyše odvodený z Hitlerovho krstného mena Adolf. Dolofin síce existuje, ale jeho názov vznikol z latinských slov „dolor“ a „finis“, teda koniec bolesti. Podobne nesprávne tvrdenie je, že Amidon sa stal známym medzi vojakmi a verejnosťou ako Adolfin. Tento názov v skutočnosti vytvorili v 70. rokoch v New Yorku odporcovia metadónu ako pokus zdiskreditovať jeho užívanie ako lieku.

„Divoká“ substitúcia

Začiatky substitučnej liečby boli v Českej republike bez zveličenia divoké. Od 70. rokov minulého storočia sa etylmorfín a buprenorfín používali na liečbu závislosti od podomácky pripravovaného opiátu „braun“. Vôbec prvý metadón sa k nám dostal v roku 1992 zo Švajčiarska. Doviezol ho MUDr. Jiří Presl, vedúci nadácie Drop-in. Po celom rade problémov s colnými aj zdravotníckymi orgánmi bola liečba nakoniec povolená – no len ako ročný experiment. V roku 1997 bol na oddelení na liečbu závislostí pod vedením MUDr. Petra Popova spustený ďalší podobný program povolený ministerstvom zdravotníctva. Bol však obmedzený len na 20 pacientov.

Ponúka pomoc

Česká vláda sa nakoniec rozkývala k činu a v roku 1999 vznikli oficiálne štandardy substitučnej liečby. Kapacita apolinárskeho programu doktora Popova sa postupne zvýšila na 100 pacientov. To však nestačilo, a tak bolo v máji 2000 spustených ďalších 7 substitučných programov. Napriek krušným a divokým začiatkom tak metadón pomáha dodnes.

(dak)

Zdroje: www.indro-online.de www.drogy-info.cz
Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež