Nepodceňujme substitučnú liečbu! Jej prínos je naozaj veľký

Niektorí ľudia si myslia, že substitúcia je to isté ako dávať závislým drogy zadarmo a tým ich v závislosti podporovať. To je však veľký omyl.

Nepodceňujme substitučnú liečbu! Jej prínos je naozaj veľký

Závislosť od návykových látok je závažný celosvetový problém. Jednou z možností liečby je tzv. substitučná terapia. Ide o podávanie liečiva, ktoré organizmu nahradí drogu, na ktorú je zvyknutý. V našich podmienkach sú týmito látkami metadón alebo buprenorfín. Pacienti ich užívajú perorálne, teda vo forme tabliet či sirupu.

Substitúcia pomáha závislým vyhnúť sa injekčnej aplikácii drog, ktorá je pre nich riziková. Výhody substitúcie však presahujú prospech jedinca a týkajú sa celej spoločnosti. Substitučná liečba totiž:

  1. pomáha obmedziť nezákonný trh s drogami,
  2. odstraňuje rizikové vnútrožilové užívanie drog a bráni tak prenosu vírusu HIV (AIDS) a ďalších závažných infekcií,
  3. predchádza úmrtiu následkom predávkovania,
  4. znižuje kriminalitu závislých,
  5. zlepšuje telesné i duševné zdravie závislých,
  6. skvalitňuje spoluprácu závislých pri liečbe chronických ochorení,
  7. zmierňuje sociálny dopad drogovej závislosti nielen na samotných postihnutých, ale i na ich rodiny a okolie.

Privedie chorých k lekárovi

Závislí často nemajú žiadny prístup k zdravotnej starostlivosti. V centre substitučnej liečby získajú kontakt na praktického lekára a príležitosť nechať sa odborne vyšetriť. Zistia, či netrpia infekčným ochorením a pod. Prospech zo substitúcie tak má i celá komunita závislých. Jej členovia dostanú šancu riešiť svoju situáciu, pokiaľ nie sú celkom vyťažení zháňaním nezákonných drog.

Prínos substitučnej terapie je jasný. Tým viac zaráža prístup niektorých rozvojových krajín, kde sa absolútna abstinencia považuje za jediný možný spôsob liečby závislosti. Pri presadzovaní tohto postoja sú, bohužiaľ, hrubo porušované ľudské práva.

Závislosť je choroba

Nedostatok porozumenia pre podstatu závislosti a rolu substitučnej terapie niekedy vládne i medzi samotnými závislými. Závislosť nie je zlovoľným konaním alebo neblahým zlozvykom. Je to choroba, nech už k jej rozvoju došlo akokoľvek. Takisto substitúcia nie je liek proti závislosti, nič na nej nezmení. Iba pomáha ľuďom, ktorí sú chronicky chorí závislosťou od návykových látok, celú situáciu zvládnuť.

Niektorí chorí potrebujú substitúciu po zvyšok života. Ale bez substitučnej liečby je ich závislosť ťažkou a stále sa vracajúcou chorobou, ktorá má devastujúce dôsledky pre chorého i jeho bezprostredné okolie.

(pez)

Zdroj:
www.who.int

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež