Skryté nebezpečenstvo opiátov

Opiáty sú silne návykové látky, ktoré sa môžu užívať vnútrožilovo, podkožne, inhaláciou aj šnupaním. Vďaka svojmu euforickému pôsobeniu spôsobujú veľmi rýchlo závislosť. Tá sa môže prejaviť už po 2 až 10 dňoch ich opakovaného užitia.

Skryté nebezpečenstvo opiátov

Opiáty sú silne návykové látky, ktoré sa môžu užívať vnútrožilovo, podkožne, inhaláciou aj šnupaním. Vďaka svojmu euforickému pôsobeniu spôsobujú veľmi rýchlo závislosť. Tá sa môže prejaviť už po 2 až 10 dňoch ich opakovaného užitia.

Ako sa spozná závislosť

Závislosť je charakterizovaná ako túžba po droge a správanie podriadené jedinému cieľu – dostať svoju dávku za akúkoľvek cenu. Človek závislý od opiátov je nútený drogu neustále užívať navzdory fyzickému, psychickému i sociálnemu poškodeniu, ktoré mu spôsobuje. Podľa WHO musí závislý od opiátov spĺňať niekoľko podmienok:

  1. silná túžba po droge,
  2. strata kontroly nad užívaním látky,
  3. prítomnosť abstinenčných príznakov,
  4. zníženie účinku drogy pri rovnakých dávkach,
  5. odmietanie iných foriem potešenia,
  6. trvalé užívanie látky napriek poškodzovaniu seba aj ostatných.

Zdravie v ohrození

Závislosť od opiátov spôsobuje stratu záujmu o vlastné zdravie. Ľudia prestávajú dodržiavať základné životné potreby, ako pravidelnú stravu a hygienické návyky. Z toho pramenia problémy s výživou a napríklad aj so zubmi. Spoločným používaním nesterilných ihiel môžu byť prenesené vírusy hepatitídy alebo HIV. Opakovanými vpichmi trpí aj koža, kam môže byť ľahko zavlečená infekcia, a v žilách vznikajú zrazeniny. Závislosť od opiátov sa môže končiť aj smrťou. Predávkovanie spôsobuje kómu až zástavu obehu a dychu.

Starostlivosť pri predávkovaní

Každý lekár má povinnosť poskytnúť závislému základnú lekársku pomoc. V prípade predávkovania je nutné zaistiť včasné podanie antagonistu opiátov, ktorý sa naviaže na receptory namiesto drogy a tým zabráni jej účinku. Ďalšia terapia zahŕňa zaistenie priechodných dýchacích ciest a podanie tekutín.

Bez pomoci to nejde

Zbaviť sa závislosti od čohokoľvek je veľmi ťažké a je na to nutná silná vôľa. Pri opiátoch len vôľa nestačí, pomáha aj tzv. „substitučná liečba“, ktorá nahradzuje drogu inou látkou, ktorá nie je taká návyková a nemá také nežiaduce účinky ako droga samotná. Vďaka tejto liečbe sa prognóza závislých zlepšuje.

(jez)

Zdroj: www.patient.co.uk
Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež