Čakám dieťa a beriem drogy. Zmeniť to môže substitučná terapia

Odborníci varujú – počet od drog závislých žien v plodnom veku vzrastá. Mnohé z nich potom nebezpečné látky užívajú aj počas tehotenstva. I tu však existuje možnosť substitučnej liečby. Je pre vyvíjajúci sa plod bezpečnejšia než samotná droga a všetko, čo sa s jej užívaním spája.

Čakám dieťa a beriem drogy. Zmeniť to môže substitučná terapia

Podávanie substitučnej liečby počas gravidity má niekoľko cieľov:

  • Predovšetkým je táto terapia aplikovaná iným než vnútrožilovým spôsobom.
  • Jej množstvo je len také, aby bolo dostačujúce na zmiernenie odvykacích príznakov matky.
  • Výhodná je i skutočnosť, že hladiny podávanej látky sú bez väčších výkyvov.
  • Tehotná tým, že podstupuje liečbu závislosti, nepokračuje v užívaní ilegálnych drog.
  • Navyše je sledovaná lekárom a skôr podstúpi bežné vyšetrenia, než keby v braní nebezpečných látok pokračovala.
  • Takáto žena je obvykle takisto viac motivovaná k budúcej starostlivosti o dieťa, ktoré sa jej má narodiť.

Problémy v podobe „absťáku“ 

Aplikácia substitučnej liečby je v porovnaní s užívaním ilegálnych drog iste bezpečnejšia, bez rizík však tiež nie je. Pri metadóne ani pri buprenorfíne nebol preukázaný vyšší výskyt vrodených vývojových chýb dieťaťa. V prípade metadónu je však častejší dlhší a závažnejší priebeh abstinenčného syndrómu, ktorý sa u novorodenca po pôrode rozvíja. Ak sa podáva buprenorfín, býva odvykací stav miernejší a odznieva rýchlejšie.

Zostať spolu

Zaradenie do substitučného programu dáva závislým matkám vyššie šance na starostlivosť o dieťa po pôrode. Toto riešenie je preto vhodné pre všetky ženy užívajúce opiátové drogy, ktoré otehotneli a nedarí sa im plne abstinovať. I po pôrode je však potrebné v liečbe závislosti pokračovať, či už s využitím substitučnej liečby, alebo bez nej. K dispozícii sú napríklad terapeutické komunity, kam môžu závislé ženy nastúpiť i so svojimi deťmi, a to nezriedka veľmi skoro po pôrode.

(veri)

Zdroj:
www.pediatriepropraxi.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež