Téčko

Téčko čiže Alnagon.

Alnagon, známy aj ako „áčko“, bol liek určený na liečbu bolestí hlavy, svalov, kĺbov a iných orgánov. Okrem kofeínu a kyseliny acetylsalicylovej obsahoval aj fenobarbital a kodeín. Práve posledné dve zložky sú spojené s možným rozvojom silnej závislosti od tohto lieku. Pre svoje stimulačné až euforizujúce účinky býval často zneužívaný drogovo závislými osobami. Zvykol sa tiež využívať na prípravu zmesi na vnútrožilovú aplikáciu obsahujúcej kodeín. Aj preto bola jeho masová výroba a distribúcia v ČR ukončená.

Články

zobraziť všetko

Drogy patriaci do rovnakej skupiny

zobraziť všetko

Ďalší drogy

zobraziť všetko

Čítajte viac

zobraziť všetko