Keď sa lieky stávajú drogami

Pod pojmom drogy si mnohí z nás predstavia zakázané návykové látky, ktoré človek zháňa na ulici od svojho dealera. Na rovnaký účel však môžu byť zneužívané aj niektoré lieky predpisované lekárom, napríklad časť opioidov. V čom spočíva ich nebezpečenstvo?

Keď sa lieky stávajú drogami

Opioidy predstavujú skupinu liekov/látok, ktoré sú pôvodne odvodené od produktu nezrelých makovíc maku siateho. Tieto látky môžu byť následne chemicky upravené. Medzi opioidy patria aj umelo vyrobené látky, ktoré vykazujú podobný mechanizmus účinku.

Na čo sa opioidy využívajú v medicíne?

  • Na tlmenie dlhodobej aj akútnej silnej bolesti. To je hlavným účinkom morfínu, kodeínu, tramadolu alebo oxykodonu.
  • Na potlačovanie suchého, dráždivého kašľa; na to slúži napríklad dextromethorfan.
  • Na liečbu závislosti od heroínu alebo iných opioidov. Na tento účel sa užíva napríklad buprenorfín.

Prečo a ako vzniká závislosť

Okrem zmienených účinkov však môžu opioidy u niektorých ľudí vyvolávať tiež pocity pohody a šťastia. Kvôli tomu bývajú často zneužívané.

Na druhej strane môžu opioidy spôsobovať aj spavosť, nevoľnosť, zmätenie alebo obstipáciu (zápchu).

Opioidy sa v mozgu viažu na určité proteíny (receptory) na neurónoch, čím v týchto bunkách spúšťajú kaskádu rôznych dejov. Pokiaľ sa užívajú v nadmerných množstvách, bunky reagujú znížením počtu opioidových receptorov na svojom povrchu. To má za následok dva súvisiace javy:

  1. Vznik tolerancie. To znamená, že na dosiahnutie rovnakého účinku lieku je potrebné užiť vyššiu dávku.
  2. Rozvoj závislosti.

Tolerancia voči opioidom môže vzniknúť aj pri dobre nastavenej liečbe týmito prípravkami. S týmto javom je však lekár schopný pracovať a kontrolovať ho. Problém je, že mnoho pacientov užíva opioidné lieky inak, než lekár predpísal. Dôvody sú rôzne, môže ísť napríklad o snahu uľaviť si od problémov. Iným dôvodom je snaha o dosiahnutie euforických pocitov, často aj po odznení pôvodných ťažkostí.

Inokedy opioidy užívajú, či skôr zneužívajú, celkom zdraví ľudia, často celkom neštandardným spôsobom. Napríklad tablety drvia na prášok a potom šnupú. Alebo z nich pripravujú roztok a ten si pichajú do žíl. To prináša ďalšie zdravotné riziká.

Ako nás drogy ničia

  • Pre dosiahnutie euforického účinku je mnohokrát nutné užívať vysoké dávky opioidov a tieto dávky neustále zvyšovať alebo opioidy kombinovať s inými liekmi. To môže mať neblahé následky.
  • Opioidy vo vyšších dávkach utlmujú dychové centrum mozgu. Niekedy preto dochádza k zástave dychu a smrti. Zvlášť vysoké riziko hrozí pri kombinácii s alkoholom alebo benzodiazepínmi.
  • Postupné znižovanie účinku opioidových liekov pre navodenie eufórie môže viesť k prechodu na iné, rovnako alebo ešte nebezpečnejšie drogy.

(mpr)

Zdroj: www.drugabuse.gov

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež