Kokaín ničí telo aj dušu

Tritisíc rokov pred naším letopočtom žuli Inkovia pri oslavách listy koky kvôli jej povzbudivým účinkom. Až v druhej polovici 20. storočia bola z tejto rastliny izolovaná droga kokaín. Nikto vtedy netušil, že ide o jednu z najsilnejších a najnebezpečnejších stimulujúcich látok prírodného pôvodu.

Kokaín ničí telo aj dušu

Záplava v mozgu

Komunikácia v mozgu prebieha na základe jemne vyladenej elektrickej a chemickej aktivity niektorých látok (neuroprenášačov). Tie sú normálne v mozgu vytvárané, uvoľňované a odbúravané podľa potreby. Kokaín tento proces narušuje, spôsobuje zvýšenie hladiny neuroprenášačov dopamínu, serotonínu a noradrenalínu. Výsledkom sú stavy eufórie, extrémneho šťastia, pocity zvýšenej energie, sebadôvery a pozornosti. Pri vyššej dávke, po dlhšom užívaní alebo u určitých jedincov môže však kokaín pôsobiť aj naopak. Potom dochádza k otupeniu emócií a k smútku. Objaviť sa môže pocit odcudzenia aj paranoja. 

Postupný rozpad tela

S pozitívnymi účinkami kokaínu súvisí aj celý rad pomerne závažných nežiaducich dopadov. Kokaín spôsobuje:

  • zvýšenie telesnej teploty,
  • zrýchlenie činnosti srdca a zvýšenie krvného tlaku,
  • svalové zášklby a tras,
  • nevoľnosť,
  • nepokoj.

Dôležitým aspektom je tiež riziko predávkovania. Extrémne nebezpečné je užívanie kokaínu v kombinácii s alkoholom alebo heroínom, čo často vedie k vzniku infarktu či k inej poruche srdcovej aktivity, k záchvatom a mozgovým mŕtviciam. Smrť tak môže nastať ihneď alebo s dlhším časovým odstupom. Dlhodobé užívanie kokaínu vedie k strate čuchu, častému krvácaniu z nosa aj k rozpadu čreva spôsobenému poruchou krvného zásobenia. Časom sa potom pridávajú aj problémy s pohybom.

Ako závislosť vzniká

Dopamín hrá kľúčovú rolu v odmeňovacom systéme mozgu. Pri zážitku alebo podnete, ktorý je nám príjemný, sa uvoľní väčšie množstvo dopamínu, čo vnímame ako pozitívny pocit. Vplyvom opakovaného užívania kokaínu však dochádza k narušeniu tohto systému a k zníženiu produkcie dopamínu. Závislý človek potom v snahe dosiahnuť pocity slasti berie stále vyššie a vyššie dávky. Bežné životné podnety už totiž nie sú schopné prinášať závislému potešenie. Bez drogy sa cíti závislá osoba unavená a spomalená. Postupne sa pridávajú aj poruchy spánku a depresie. Ide o typické abstinenčné príznaky.

Pomáhajú odborníci aj odhodlanie 

Ako sa vymaniť z vplyvu drog? Dôležité je odhodlanie a motivácia, tak vnútorná, ako aj vonkajšia. 

  • Kognitívne-behaviorálna terapia umožňuje náhľad na vec z inej perspektívy a sčasti aj preprogramovanie zažitých zvyklostí.
  • Dočasným riešením sú terapeutické zariadenia, v ktorých nie je možné užívať drogy.
  • Podporné skupiny ponúkajú delenie sa o informácie a vzájomnú podporu ľudí s podobnými problémami, čo je veľmi cenné.
  • Dôležitá je odborná podpora pri odvykaní (napríklad aj kvôli odmenám za abstinenciu).

(mpr)

Zdroj:

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/cocaine

https://www.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež