Kedy hrozia závažné infekcie a predávkovanie

Droga podaná priamo do žily účinkuje rýchlejšie a výraznejšie. Podceniť tento efekt znamená ohroziť svoj život predávkovaním. Vnútrožilové užívanie drog má však aj ďalšie riziká.

Kedy hrozia závažné infekcie a predávkovanie

Väčšina ľudí závislých od návykových látok nezačína užívať drogy priamo vnútrožilovo. Túto možnosť volí skôr až s prehĺbením závislosti, keď začnú vyhľadávať intenzívnejšie a rýchlejšie nastupujúce zážitky.

Efekt drogy podávanej priamo do žily je výraznejší a nastupuje rýchlejšie. Predovšetkým pri prechode na tento spôsob podávania býva preto pre používateľov problém určiť primeranú dávku a výrazne vzrastá riziko predávkovania. To môže skončiť v krajnom prípade aj smrteľne.

Jazvy a závažné infekcie

  • Mnoho látok, ktoré sa predávajú na uliciach, je často znečistených aspoň jedným druhom baktérie alebo plesne. Navyše, vnútrožiloví používatelia drog obvykle nepoužívajú sterilné vybavenie a nezachovávajú hygienické zásady vnútrožilového podania látok (napr. dezinfekcia kože). Infekcie kože sú preto medzi nimi bežnou záležitosťou.
  • Opakované podávanie látok do žíl v kombinácii s kožnými infekciami mnohokrát zanecháva na koži veľmi hlboké jazvy. Niektoré bývajú viditeľné aj po viac než piatich rokoch abstinencie a znamenajú pre svojho nositeľa významný spoločenský problém.

Zo závažných, život ohrozujúcich infekcií sú vnútrožiloví používatelia drog ohrození predovšetkým:

  • endokarditídou,
  • vírusom HIV (AIDS),
  • hepatitídami (žltačkami).

Endokarditída je zápal vnútornej výstelky srdca, spôsobený priamym prenosom mikróbov do krvného riečiska napríklad prostredníctvom infikovaných striekačiek, ihiel alebo nesterilnou drogou. Mikróby sa zachytia na srdcových chlopniach, kde sa vytvoria infekčné ložiská, ktoré chlopne vážne poškodzujú. Ide o stav vážne ohrozujúci život.

Rovnako ako endokarditída súvisí aj riziko prenosu HIV/AIDS a žltačiek predovšetkým so spoločným používaním striekačiek a ihiel, s nesterilnými pouličnými drogami a nesterilným spôsobom užívania drog.

Ako riziká znížiť?

Najlepšou obranou proti rizikám spojeným s vnútrožilovým užívaním drog je, samozrejme, návykové látky vôbec nebrať. Nebezpečenstvo sa však dá znížiť aj:

  • používaním sterilných pomôcok,
  • dôkladným očistením a dezinfekciou miesta aplikácie.

Sterilné pomôcky môžu používatelia získať vo výmenných programoch, kde za použité striekačky a ihly dostanú sterilné. 

(ivh)

Zdroj:
SEMEL INSTITUTE. Potential Complications Of IV Drug Use. Dostupné z: www.semel.ucla.edu

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež