Depresie a drogy: čo prichádza skôr?

Otázka, či drogová závislosť spúšťa depresiu, alebo naopak, depresia zvyšuje pravdepodobnosť závislosti, patrí medzi tie, na ktoré asi nie je možné nájsť definitívnu odpoveď. U každého človeka to totiž môže byť inak

Depresie a drogy: čo prichádza skôr? . Isté však je, že všetky návykové látky depresiu len prehlbujú, i keď to tak spočiatku ani nevyzerá.

Depresie a drogy tvoria bludný kruh

Vzťah medzi drogovou závislosťou a depresiou je veľmi tesný. Taký tesný, že je niekedy ťažké určiť, kde končí jedno a začína sa druhé. V skutočnosti veľká väčšina drogovo závislých ľudí má nejaké príznaky depresívneho ochorenia, i keď ich závažnosť sa pochopiteľne v jednotlivých prípadoch líši.

Mnoho ľudí je zvyknutých "riešiť" stresujúce situácie vo svojom živote s pohárikom alkoholu v ruke. Je to úplne prirodzené a ťažko sa za to môžeme na niekoho hnevať. Pokiaľ taká situácia nastane raz za čas a podarí sa ju prekonať, je možné tento prístup bez následkov uplatňovať po celý život. Človek, ktorý trpí chronicky zlou náladou alebo depresiou, má však k popíjaniu dôvod každý deň a po čase sa uňho prirodzene vyvinie závislosť. Samotné požitie drogy, samozrejme, situáciu vyrieši iba nakrátko a pocit eufórie alebo upokojenia, ktorý nastupuje po požití drogy, je pravidelne vystriedaný ešte hlbšou depresiou, spojenou navyše s únavou a v niektorých prípadoch i pocitom viny a úzkostí. Tieto nepríjemné pocity potom vedú k ďalšiemu užitiu drogy a bludný kruh sa uzatvára.

Depresia môže vznikať "pred" i "po"

I keď depresia je v nejakej forme prítomná u väčšiny ľudí závislých od drog, býva v konkrétnom prípade ťažké rozhodnúť, či človeka doviedla depresia k drogám, alebo to bolo obrátene. Celkom dobre sú totiž možné oba varianty. Ľudia s depresívnou poruchou majú často sklon k užívaniu návykových látok s tlmivými (sedatívnymi) účinkami. Alkohol alebo napríklad heroín im prinášajú značnú úľavu, i keď len krátkodobo. Napriek tomu aj život s návykovou látkou, ktorá pôsobí len dočasne, je pre ťažko depresívneho človeka znesiteľnejší než utrpenie vyvolané jeho psychickým ochorením.

Či už depresia priviedla človeka k závislosti, alebo naopak, depresiu i závislosť je možné liečiť. Pri liečbe závislosti by sa nemalo zabúdať na súčasnú liečbu depresie, inak je pravdepodobnosť návratu k drogám veľmi vysoká. Dobrou správou je, že depresia je dnešnými modernými liekmi u väčšiny ľudí liečiteľná, a je preto možné vyhrať náročný boj, ako so závislosťou, tak s ubíjajúcou zlou náladou, ktorá nám inak urobí zo života peklo.

(vek)

Zdroje:
www.thecyn.com
www.drogovaporadna.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež