Vznik závislosti: rolu nehrá len prostredie

Závislosť, či už od alkoholu, alebo napríklad liekov, sa môže objaviť u kohokoľvek. Nezávisí od výchovy, prostredia alebo osobných postojov. Niekedy je ťažké pochopiť, prečo sú niektorí ľudia náchylnejší na vznik závislosti než iní.

Vznik závislosti: rolu nehrá len prostredie

Šesť kritických faktorov

Závislosť neznamená slabú vôľu a nedostatok morálky. Chemické reakcie, ktoré sa odohrávajú v mozgu zasiahnutých jedincov, sa totiž od tých zdravých líšia. Činiteľov, ktoré zvyšujú riziko stať sa závislým, je pritom veľa.

  1. Gény. Dedičnosť prispieva k vzniku závislosti až z jednej polovice. Nededí sa pritom konkrétna závislosť, ale všeobecne sklon nejakú si vytvoriť.
  2. Prostredie. Tento faktor má vplyv hlavne na deti a dospievajúcich. Nedostatok rodičovskej starostlivosti, alebo dokonca zneužívanie často vedú k experimentovaniu s alkoholom, cigaretami alebo inými drogami. Tie môžu mladistvým slúžiť aj ako prostriedok, ako sa vyrovnať s vlastnými emóciami. Tlak vrstovníkov môže byť v tomto veku spúšťačom problémov so závislosťou. Negatívny vplyv má aj ľahká dostupnosť alkoholu na rôznych akciách.
  3. Dvojaká diagnóza. Závislosti vytvárajú s rôznymi duševnými poruchami (napr. s depresiou) začarovaný kruh, kde jeden problém vyvoláva a posilňuje druhý. Takisto zranenie alebo choroba vedúce k zmene životného štýlu zvyšujú riziko – alkohol sa stáva prostriedkom, ako zabudnúť na problémy, lieky zas „pomáhajú“ s bolesťami.
  4. Vek. Užívaním drog v dospievaní sa poškodzuje vyvíjajúci sa mozog, čo neskôr okrem iného zvyšuje náchylnosť na mentálne poruchy.
  5. Typ drogy. Niektoré závislosti (od kokaínu, heroínu, pervitínu) sa vyvíjajú rýchlejšie než iné (od alkoholu, marihuany a pod.). Prejavujú sa fyzicky, čo núti používateľov k ďalšej dávke, aby predišli abstinenčným príznakom.
  6. Spôsob použitia. Injekčné alebo vdychované drogy idú priamo do krvného obehu a zvyšujú riziko závislosti oproti tým, ktoré sa prehĺtajú.

Boj nevzdávajte!

Rizikové faktory zvyšujú možnosť vzniku závislosti, ale vždy sa s nimi dá úspešne bojovať. Vyhýbajte sa prostrediu, ľuďom a situáciám, ktoré spúšťajú prahnutie po „vašej“ droge, a nebojte sa obrátiť na lekárov, aby vám pomohli.

(mir)

Zdroj: http://www.healthline.com/health/addiction/risk-factors#Age5

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež