Substitučná terapia: pomáha závislým v návrate do bežného života

Jednou zo súčastí liečby závislosti od vnútrožilovo podávaných opiátov, predovšetkým heroínu, je takzvaná substitučná terapia. O akú metódu ide a ako závislému jedincovi prospieva?

Substitučná terapia: pomáha závislým v návrate do bežného života

Počas substitučnej liečby je dotyčnému podávaná akási náhrada za drogu, od ktorej je závislý. Ide o liek predpísaný lekárom, ktorý má v organizme podobné účinky ako pôvodná užívaná látka. Preto zabraňuje rozvoju nepríjemných abstinenčných príznakov, ktoré by sa inak po vysadení drogy dostavili. Práve „absťák“ je jedným z hlavných dôvodov, prečo je závislý len ťažko schopný užívanie opiátov sám zastaviť.

Ochrana zdravia

Lieky určené na substitučnú terapiu nie sú podávané vnútrožilovo ako heroín. Práve tento typ aplikácie drogy je totiž spojený s mnohými zdravotnými rizikami, ktorými substitučná liečba zaťažená nie je. Ide najmä o:

  • riziko nákazy infekčnou chorobou (žltačkou typu B a C, vírusom HIV a ďalšími),
  • zápaly žíl a okolitého tkaniva,
  • nebezpečenstvo vzniku krvnej zrazeniny a jej uvoľnenia do obehu,
  • infekčnú endokarditídu (zápal vnútorného povrchu srdca).

Ďalej miznú ďalšie zdravotné riziká spojené s užitím drogy s ťažko predvídateľnou čistotou a účinkom. Jedinec na substitučnej terapii si navyše nemusí zháňať návykovú látku ilegálnym spôsobom (krádežami, prostitúciou) a môže sa ľahšie zapojiť do bežného života vrátane zamestnania.

Koniec v pravý čas

Dĺžka substitúcie je individuálna a môže trvať roky. Pokračovanie v užívaní substitučných preparátov je pre bývalého užívateľa vnútrožilových opiátov v porovnaní so samotnou drogou iste prospešnejšie. Po konzultácii s lekárom, ktorý dotyčnému liek predpisuje, je však možné vo vhodnom čase postupne znižovať dávkovanie a liek nakoniec celkom vysadiť.

Zdroj: www.suboxone.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež