Nielen alkohol, ani drogy a lieky za volant nepatria!

Predpokladajme, že väčšina z nás vie, že šoférovať pod vplyvom alkoholu je trestuhodné. Schopnosť viesť motorové vozidlá však narušujú i iné návykové látky. Akým spôsobom?

Nielen alkohol, ani drogy a lieky za volant nepatria!

Drogy patriace do skupiny stimulačných látok, najmä pervitín, kokaín či extáza, ovplyvňujú schopnosť vedenia vozidla podľa toho, kedy boli užité, v akom množstve a akou cestou. Vodič, ktorý niektorú takú substanciu vzal, môže mať:

 • ťažkosti v udržaní pozornosti a sústredení sa na vedenie,
 • unáhlené reakcie,
 • narušenú psychomotorickú koordináciu,
 • tendencie k rýchlej, agresívnej jazde a riskovaniu.

Časté je tiež vybočovanie z jazdného pruhu a z cesty, vlnkovitá jazda a kolízie vo veľkej rýchlosti.

Spomalený a nepozorný

Jedinec závislý od heroínu vykazuje podľa odborníkov takisto zhoršené schopnosti šoférovania. Vedenie je narušené v okamihu, keď je dotyčný pod vplyvom drogy, a takmer nemožné je vo chvíli, keď tá istá osoba trpí ťažkými abstinenčnými príznakmi. Užitie heroínu je spojené s:

 • narušením priestorovej orientácie,
 • ťažkosťami v schopnosti prenášať pozornosť,
 • spomalením reflexov,
 • predĺžením reakčného času,
 • podcenením rizikových situácií.

Pozor na lieky! 

Podobne ako zmienené drogy, i užívanie niektorých typov liekov môže byť sprevádzané ťažkosťami súvisiacimi s vedením. Príkladom sú benzodiazepíny, tlmivé prípravky proti úzkosti, ktorých užitie môže mať za následok:

 • zníženie pozornosti a ostražitosti,
 • spomalenie reakcií,
 • narušenie psychomotorickej koordinácie,
 • ťažkosti s riešením zložitejších dopravných situácií,
 • útlm, ospalosť až spánok,
 • problémy s udržaním vozidla v dráhe.

Preto by každý, kto užíva akékoľvek, najmä psychiatrické lieky, mal so svojím lekárom prebrať i ich možný vplyv na správanie sa za volantom.

Zdroj:
www.adiktologie.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež