Stimulujúce drogy

Základným efektom látok tejto skupiny je celková stimulácia – povzbudenie. V Českej republike sú amfetamíny v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami veľmi často zneužívané – najčastejšie ide o pervitín (piko, péčko, perník) – metamfetamín. Nie je nijako vzácna jeho domáca výroba a príprava z látky efedrín, ktorú je možné získať z niektorých voľne predajných liekov.

Nebezpečenstvo pervitínu spočíva aj v tom, že väčšina užívateľov si volí na prvé užitie priamu vnútrožilovú aplikáciu (so všetkými rizikami s ňou spojenými). Účinky pervitínu sa prejavujú ako celkové povzbudenie, euforizácia, zrýchlené myslenie, odstránenie únavy, ľahšia komunikácia aj s druhým pohlavím, jedinec sa stáva extrovertným a zábavným pre ostatných. Tiež je znížená chuť do jedla (niektoré dievčatá môžu mať tendenciu experimentovať s pervitínom, "pretože sa po ňom chudne"). Po nejakom čase sa však u užívateľov môžu vyvinúť psychické poruchy – užívateľ trpí stihomamom, teda stavom, keď má bezdôvodne paranoidný pocit, že je prenasledovaný, stáva sa nedôverčivý a ostražitý, neverí kamarátom.

Ďalším zástupcom tejto skupiny je kokaín, prírodná droga obsiahnutá v listoch juhoamerického kra Erytroxylon coca. Kokaín sa stal populárnym po prvej svetovej vojne, išlo skôr o drogu stredných a vyšších tried. V súčasnosti je populárny crack kokaín, ktorý sa fajčí. V ČR rastie spotreba kokaínu, crack zatiaľ nie je rozšírený.

Medzi stimulujúce látky patria aj tanečné drogyextáza (MDMA – metyldioxyamfetamín), ktorá je v súčasnosti veľmi obľúbená na tanečných párty a jej užívanie je obvykle spojené s určitým typom hudby. Po požití extázy sa dostavujú príjemné pocity, ľudia ľahšie komunikujú, dokážu sa vcítiť do svojho okolia, zvyšuje sa u nich empatia a ľahšie nadväzujú vzťahy. Môžu sa však objaviť pocity nervozity, únava až depresie na druhý deň po požití. Extáza býva predávaná v tabletách, na tanečných párty býva ponúkaná široká paleta, nie je však jednoduché povedať, či skutočne ide o čistú extázu.

Riziká, podobne ako u iných drog, hrozia aj pri zámene s inou látkou. Po požití extázy však môže hroziť na tanečných párty dehydratácia – človek necíti únavu ani smäd, túžba tancovať je u neho natoľko intenzívna, že často vydrží tancovať celú noc.

Späť na nelegalne drogy.