Alkohol

Alkohol je najrozšírenejšou drogou na svete. Ľudia ho poznajú a pijú už od počiatku svojich dejín. Dôvodom na pitie alkoholu je hľadanie dobrej nálady a potlačenie smútku, niekedy iba smäd, chuť a spoločnosť. Účinok a čas pôsobenia alkoholu závisí predovšetkým od jeho koncentrácie, požitého množstva, rýchlosti pitia a telesnej hmotnosti.

Závislosť od alkoholu, do ktorej spadne v priemere päť konzumentov zo sto, má psychické i fyzické príznaky. Abstinenčný príznak sa prejavuje bolesťami hlavy, žalúdočnou nevoľnosťou, sluchovými a zrakovými halucináciami (Delirium tremens), triaškou. Rizikom nadmerného pitia alkoholu sú aj zdravotné komplikácie, predovšetkým poškodenie pečene.

Zpět na legální drogy.