Substitučná liečba krok za krokom

Pre niektorých užívateľov návykových látok môže byť substitučná liečba zvládnuteľný spôsob, ako sa vrátiť do spoločnosti. Jej priebeh sa odvíja od potrieb závislého.

Substitučná liečba krok za krokom

Pod dohľadom

Substitučná liečba prebieha ambulantne. To znamená, že klient musí na jej aplikáciu dochádzať, inak však môže navštevovať zamestnanie a venovať sa ďalším činnostiam. Podľa konkrétnej služby môže byť súčasťou liečby aj psychologické poradenstvo, sociálna práca s klientom alebo nutnosť podstúpiť toxikologické testy. Niektoré programy ponúkajú rozsiahlejšiu podporu a terapeutický program, často je to však spojené s väčšími nárokmi na klienta.

Rôzna dĺžka

Pri začatí substitučnej liečby zaregistruje lekár svojho pacienta do databázy Národného ústavu zdravotníckych informácií a štatistky ČR. Tým je zaistené, že dotyčný nepodstupuje substitučnú liečbu súčasne ešte na inom mieste.

Substitučná terapia sa podľa dĺžky trvania delí na niekoľko typov:

 • krátkodobá – prechodná forma, ktorá sa volí napríklad počas diagnostických alebo liečebných výkonov či pri pobyte v zahraničí; predpokladá sa postupný prechod do iného typu služby,
 • strednodobá (trvajúca týždne až mesiace) – ktorej cieľom je stabilizácia klienta pred ďalšou liečbou, najmä abstinenčne orientovanou,
 • dlhodobá alebo udržiavacia (trvajúca mesiace až roky) – ide o spôsob dlhodobej zdravotnej stabilizácie pacienta.

Na začiatku dohodne lekár s klientom liečebný plán, teda čo by chcel dosiahnuť a na čom je nutné pracovať. To môže zahŕňať aj naplánovanie následnej pobytovej liečby. Inak však pre využitie substitučnej liečby hospitalizácia ani dlhší pobyt v liečebni nutné nie sú.

Účinné látky

Droga sa nahrádza:

 1. metadónom,
 • ktorý má len minimálne účinky na prežívanie človeka, takže nebráni v bežnom fungovaní,
 • jeho vylúčenie z tela trvá zhruba 25 hodín
 • a podáva sa iba 1× denne, pričom klient si musí po dávku prísť do ordinácie a užiť ju ústne pod dohľadom lekára.
 1. buprenorfínom,
 • ktorý sa užíva v podobe tablety rozpustnej pod jazykom a rovnako ako metadón vyvoláva len minimálnu eufóriu spojenú s pôvodnou drogou,
 • jeho vylúčenie prebieha v priebehu 20 – 25 hodín,
 • dávkuje sa denne, trikrát alebo dvakrát týždenne, podľa individuálnej potreby,
 • vydáva sa na predpis a potom klient lieky užíva samostatne.
 1. buprenorfínom s naloxonom,
 • pričom táto kombinácia pri rozpúšťaní vo vode a aplikácii vnútrožilovo vyvolá abstinenčný stav, ktorý je veľmi nepríjemný. Cieľom je teda odradiť užívateľa od predávania látky na čierny trh a jej zneužívania vnútrožilovo, pretože
 • správne by sa mala užívať rovnako ako buprenorfín rozpustením pod jazykom.

Výhodou substitučnej liečby je to, že klient počas nej môže viesť bežný život a nie je nútený zháňať látku, od ktorej je závislý, nelegálnym spôsobom. Zároveň neprežíva abstinenčné príznaky. Znižujú sa tak nielen zdravotné riziká, ale aj spoločenské dopady jeho závislosti. Je však dôležité, aby bol klient motivovaný a spolupracujúci, keďže musí pravidelne dochádzať do ordinácie. 

(krif)

 

Zdroj:

http://www.edukafarm.cz/data/soubory//farminews-2013/3/10%20Korousova_Substitucni_lecba_metadonem_2013.pdf

Pavlovská, A., Minarík, J. (2015). Substituční léčba závislosti. In K. Kalina et al., Klinická adiktologie (s. 378 – 394). Praha: Grada.

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež