Závislosti v rodine: výhovorka alebo priťažujúca okolnosť?

Vyskytuje sa vo vašej rodine pár „čiernych oviec“, o ktorých sa kvôli ich závislostiam radšej nehovorí? Možno sú aj členovia pokračujúcich generácií v istom ohrození. Gény však potrebujú podporu vonkajšieho prostredia, aby začali zvádzať k neprávostiam. Práve vedomie tohto faktu uľahčuje obranu.

Závislosti v rodine: výhovorka alebo priťažujúca okolnosť?

Nechcený odkaz predkov

V našej genetickej informácii toho máme naprogramovaného veľa. Nielen to, ako vyzeráme, ale aj to, kto sme. Rovnako ako existuje celý rad ochorení vznikajúcich na dedičnom podklade, môže sa v rodinách dediť aj sklon k vzniku závislostí. Nejde však o jeden určitý, nejako pozmenený gén, ktorý závislosť v určitom momente spustí. V tomto prípade sa najskôr uplatňuje súhra väčšieho množstva takých génov. Tie potom v dôsledku svojho vplyvu robia človeka náchylnejšieho na vznik závislostí. Problém sa môže vyvinúť o niečo rýchlejšie než u ľudí, ktorí toto vo svojich génoch nemajú.

Spúšťačov je mnoho

Aby sa však tento sklon u človeka „aktivoval“, spravidla nestačí ho zdediť. Závislosť vzniká aj pôsobením faktorov vonkajšieho prostredia. Ide napríklad o zvyky a postoje v rodine, keď je závislosť od najrôznejších drog (vrátane alkoholu) braná ako niečo normálne a prirodzené. Medzi príbuznými môžu byť z najrôznejších dôvodov aj veľké problémy. Dieťa začne citove trpieť. Ak sa potom dostane do prostredia, kde je mu ponúknuté niečo, čo jeho trápenie zmierni alebo mu dovolí cítiť sa chvíľu lepšie, je zle. Takých situácií, keď môže u človeka vzniknúť závislosť, existuje nespočetne veľa.

Gény nie sú všetko

Pochádzate z rodiny, kde sa závislosti vyskytujú častejšie? Ani to neznamená, že do nejakej v priebehu svojho života na 100 % „spadnete“. Ste v tomto ohľade síce o niečo zraniteľnejší, ale vašou veľkou výhodou je, že o riziku viete. Môžete tak v záťažových situáciách brať tento faktor na zreteľ a podľa toho sa rozhodovať. 

(ivh)

Zdroj:

NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE. Does Addiction Run in Families?. Dostupné z: https://easyread.drugabuse.gov

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež