Opiáty – látky tlmiace nielen bolesť

Opiáty sa používajú najmä v lekárstve ako najsilnejšie lieky proti bolesti. Medzi opiáty sa však radia aj neslávne slávne a zdraviu nebezpečné látky, ktoré sú známe ako nelegálne drogy.

Opiáty – látky tlmiace nielen bolesť

Dopady zneužívania opiátov

Motiváciou pre užitie opiátovej drogy je útlm spojený s pocitmi euforickej blaženosti. Dochádza k zníženiu teploty, spomaleniu tepu a zníženiu tlaku. U prvoužívateľov môže dôjsť aj k vracaniu. Opiáty sú špecifické v tom, že tlmia aj dýchacie centrum v mozgu. Nedostatok kyslíka sa môže prejaviť zmodraním v tvári, dýchavičnosťou, v krajnom prípade dôjde k úplnému utlmeniu dychu a následnej smrti. Úskalie spočíva aj v tom, že u nich existuje malý rozdiel medzi dávkou relatívne bezpečnou a smrteľnou. 

Závislí od opiátov začínajú po určitom čase chudnúť a celkovo telesne pustnúť. Medzi dlhodobé nepriaznivé dopady patrí aj nespavosť, únava, depresia, strata starostlivosti o vlastnú osobu aj ľahostajnosť k svojmu okoliu. U žien navyše hrozí neplodnosť. Injekční užívatelia drog čelia tiež nebezpečenstvu rôznych infekcií a prenosu chorôb, ako je HIV alebo žltačka.

Od opiátov vzniká veľmi skoro silná fyzická aj psychická závislosť. Abstinenčný syndróm, keď telo žiada novú dávku, sa objavuje už za niekoľko hodín alebo dní a svojím priebehom väčšinou pripomína silnú chrípku. U dlhodobých užívateľov môže byť životu nebezpečný.

Jednotlivé látky patriace do tejto skupiny

Aké opiáty užívajú drogovo závislí? Jednak priamo nelegálne drogy – heroín a braun –, jednak látky, ktoré slúžia ako ich náhrada pri odvykaní – metadón a buprenorfín. 

  • Heroín – u nás nie príliš častá droga, užíva sa vnútrožilovo alebo sa šnupe, fajčí, prípadne inhaluje.
  • Braun – typicky česká droga, veľmi podobná heroínu, typicky sa vyrába z liečiv v domácich laboratóriách.
  • Metadón – látka, ktorá sa vyrába iba legálne a užíva sa na lekárske účely ako ich náhrada pri liečbe závislosti od opiátov.
  • Buprenorfín – látka vyvinutá predovšetkým na bezpečnú liečbu závislosti, pre svoje účinky však presakuje aj na nelegálny trh. 

Liečba závislosti musí byť komplexná a individuálna

Závislosť najmä od heroínu má tiež závažné spoločenské dôsledky. Užívatelia sa rýchlo stávajú sociálne vylúčenými, nemajú zázemie ani finančné prostriedky. V liečbe je preto dôležité sa zamerať na všetky oblasti ich života. Pokiaľ sa abstinujúci k opiátom vracia, zvyšuje sa pravdepodobnosť predávkovania a smrti, keďže odolnosť proti droge rýchlo klesá.

Substitúcia ako riešenie závislosti

Opiáty sú špecifickou skupinou nelegálnych drog, keďže závislým, ktorí sa rozhodnú pre odvykanie, je k dispozícii tzv. substitučná liečba. Látka nahradzujúca drogu sa môže použiť krátkodobo ako prechodné riešenie, ktoré smeruje k abstinencii. U niektorých užívateľov však môže byť súčasťou dlhodobých opatrení, vďaka ktorým v priebehu mesiacov aj rokov, keď užívajú iba legálny opiát, môžu absolútne plne fungovať v bežnej spoločnosti.

(krif)

 

Zdroj:

https://www.drogy-info.cz/pdf/drogy_a_drog_zavislosti_dil1.pdf

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež