Stratení vo svete drog? Pomôžu vám špecializované centrá

Dlhodobé užívanie drog zďaleka nepoškodzuje len zdravie závislej osoby. Narušené sú vo väčšine prípadov aj rodinné a všeobecne medziľudské vzťahy, problémy vznikajú aj v zamestnaní. Závislosť od návykových látok je natoľko zložitý problém, že jeho riešenie obvykle vyžaduje podporu viacerých odborníkov rôznych odborov. Pomôcť môžu organizácie a zariadenia špecializované práve na drogovú problematiku.

Stratení vo svete drog? Pomôžu vám špecializované centrá

Pomoc pre rodičov i odborníkov

Po roku 1989 začali aj v našej krajine vznikať zariadenia, ktoré sa zameriavajú na prevenciu a liečbu závislostí, ale tiež uľahčenie návratu svojich klientov do normálneho života. Služby, ktoré tieto zariadenia ponúkajú, sú určené pre drogovo závislých, ich blízkych, ale aj profesionálov. K dispozícii sú zdravotno-sociálne služby, poradenstvo a informačné služby.

V teréne či ordinácii

Pomoc drogovo závislým je ponúkaná formou terénnych programov, ústavnej a ambulantnej starostlivosti, ale aj denných stacionárov, doliečovacích centier či terapeutických komunít. Špeciálna starostlivosť je venovaná určitým vyhraneným skupinám, ako sú matky s deťmi či osoby v konflikte so zákonom.

Kontaktné centrá

Kontaktné centrá zamerané na drogovú problematiku sú typicky nízkoprahové. To znamená, že je možné navštíviť ich doslova priamo z ulice bez akéhokoľvek odporúčania. Služby, ktoré ponúkajú, sú poskytované bezplatne. Patria medzi ne:

  • nadviazanie kontaktu s užívateľmi drog a vytvorenie vzájomnej dôvery,
  • zmena rizikových vzorcov správania klientov, ako je delenie sa o náčinie používané na aplikáciu drog, nechránený sex a pod.,
  • pomoc klientom získať, udržať a pokiaľ možno posilniť motiváciu na ďalší postup v liečbe smerom k abstinencii,
  • zaistenie podmienok potrebných na „prežitie“, teda zabezpečenie základných zdravotných a hygienických služieb, pracovné programy a pod.,
  • základné zdravotné ošetrenie a testy na infekčné choroby,
  • pomoc rodinám či iným blízkym osobám užívateľov drog,
  • krízová intervencia, čo je psychoterapeutická podpora a pomoc v priamom kontakte alebo po telefóne zameraná na akútne ťažkosti postihnutého alebo jeho blízkych v naliehavých krízových situáciách, ako je napríklad samovražedný pokus alebo predávkovanie drogou,
  • sociálne a trestnoprávne poradenstvo,
  • zvýšenie informovanosti klientov, odbornej i laickej verejnosti.

Ak hľadáte pomoc pre seba či svojho blízkeho, najjednoduchšou cestou je návšteva najbližšieho kontaktného centra. Školení odborníci vám zodpovedia vaše otázky a odporučia ďalší postup. Zoznam centier nájdete tu: http://www.substitucni-lecba.cz/kde-najit-pomoc.

(veri)

Zdroj: www.sananim.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež