Ako prebieha liečba závislosti?

Priznať závislosť, či už sebe, príbuzným, alebo lekárovi, je veľmi náročné. Vidina terapie navyše nebýva nijako lákavá. Čo liečba skutočne ponúka a na koho sa môžu závislý alebo jeho najbližší obrátiť pre pomoc?

Ako prebieha liečba závislosti?

Zahoďte predsudky

Závislí ľudia sa boja, že keď priznajú svoj problém, všetci ich hneď odsúdia. Ale opak je často pravdou. Odborníci v adiktologických službách sú pripravení používateľom drog pomôcť. Takisto rodina mnohokrát niečo tuší, aj keď si závislý myslí, že nie. Kam sa teda v prípade problémov s drogami obrátiť?

  • Kontaktné centrá (KC) sú určené skôr pre injekčných používateľov nelegálnych drog, ale poradia komukoľvek, kto má problém s omamnými látkami všeobecne. Tieto centrá tiež pomôžu závislému získať informácie o liečbe a pracujú aj s ľuďmi bez domova.
  • Terénne programy ponúkajú iba jednorazové/krátkodobé poradenstvo. Väčšinou sa vyskytujú neďaleko drogovej scény v mestách.
  • Ambulancie (adiktologické) sú v ČR dostupné pre dospelých aj deti a dorast. Odborníci, ktorí v nich pracujú, sú schopní poskytnúť komplexnú ambulantnú liečbu alebo pomôžu nájsť pobytovú liečbu.
  • Liečebne u nás poskytujú hlavne strednodobú liečbu závislosti. Nie je problém ich kontaktovať a opýtať sa ich na podmienky nástupu.
  • Terapeutické komunity ponúkajú dlhodobú pobytovú terapiu (až 1 rok) v komunitách. Umožňujú tak kompletnú zmenu životného štýlu.
  • Strediská následnej starostlivosti sú primárne určené pre používateľov, ktorí už nejakou liečbou prešli a chcú v procese pokračovať.
  • Strediská pre rodinu pracujú s príbuznými a rodinou závislého a majú tiež prehľad o ďalších možnostiach terapie.
  • Svojpomocné skupiny fungujú v každom väčšom meste. Stretávajú sa v nich skupiny bývalých užívateľov, ktorí sa vzájomne podporujú − príkladom môžu byť stretnutia Anonymných alkoholikov.

V čom spočíva spolupráca s KC

Klientom kontaktných nízkoprahových centier (teda miest, kde nie sú žiadne alebo veľmi mierne podmienky pre vstup) sa najčastejšie poskytuje poradenstvo v oblasti zdravotných alebo sociálnych problémov. Môže sa tiež pracovať s motiváciou, poskytuje sa krízová intervencia alebo sa priamo rieši závislosť a ďalšie možnosti liečby. V prípade rodiny môže ísť o jednorazové poradenstvo alebo aj dlhodobé sprevádzanie liečebným procesom. 

Ambulantná a pobytová liečba

Pokiaľ užívateľ nastúpi priamo na terapiu (kam dochádza alebo je tam na určitý čas), obvykle býva rozhodnutý zmeniť svoje doterajšie správania alebo o tom uvažuje. Hlavným cieľom je porozumieť vlastnej závislosti a správaniu. Okrem toho sa počas terapie často riešia aj sociálne, právne alebo zdravotné problémy. Až v neskorších štádiách liečby sa psychoterapia zameriava na samotnú osobnosť klienta, keďže na začiatku je nutné venovať sa hlavne závislosti.

Odporúčaný priebeh u závislého človeka, ktorý má nejaké rodinné zázemie, je taký, že sa najprv spojí s ambulantnou službou a potom si dohodne pobytovú liečbu, ktorá trvá spravidla niekoľko mesiacov. Po jej absolvovaní dochádza ešte minimálne pol roka až rok do následnej starostlivosti. 

A čo fajčiari?

Aj keď fajčenie tiež patrí medzi závislosti a boj s odvykaním je náročný, venujú sa tejto problematike iné služby. Fajčiar môže o radu požiadať v špecializovaných lekárňach (https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach/Odvykani-koureni.aspx), dôjsť do centra pre závislých od tabaku (http://www.slzt.cz/centra-lecby) alebo zavolať na bezplatnú linku pre odvykanie (https://www.bezcigaret.cz/). V porovnaní s vyššie uvedenými závislosťami, ktorým sú venované adiktologické služby, prebieha odvykanie od fajčenia viac v medicínskom prostredí.

Hanba je zbytočná 

Vyhľadať pomoc v prípade závislosti je veľmi dôležité. Okrem odborných adiktologických služieb je možné obrátiť sa aj na psychiatra alebo obvodného lekára. Dostupnosť a kvalita takto špecializovaných služieb sa stále zlepšuje a nie je dôvod hanbiť sa alebo báť návštevy zariadenia, ktoré pracuje iba so závislými.

(krif)

Zdroj: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/4156/Adiktologicke-poradenstvi-v-systemu-adiktologickych-sluzeb

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež