Substitučná liečba: Pre a proti

O substitučnej liečbe bolo už napísaných mnoho článkov a v dnešných časoch je v súvislosti s drogovou problematikou citovaná takmer na každom kroku. Ako je to však s jej výhodami a nevýhodami?

Substitučná liečba: Pre a proti ?

Substitučná terapia (substitúcia = nahradenie) je spôsob liečby, keď je užívanie pôvodnej drogy nahradené lekársky predpísaným užívaním látky s podobnými účinkami a vlastnosťami, avšak s výrazne menšími rizikami (napr. užívanie heroínu je nahradené užívaním metadonu).

Menšie zlo

Môže ísť aj o substitúciu škodlivého spôsobu aplikácie drogy za menej škodlivý (napr. cigarety sú nahradené nikotínovými náplasťami), prípadne je to kombinácia oboch spôsobov (napr. injekčné užívanie heroínu je nahradené užívaním metadonu, ktorý je podávaný ako nápoj).

Cieľom substitúcie je potom eliminovanie užívania určitej, predovšetkým ilegálnej drogy a/alebo eliminácia škodlivej formy podávania drogy, ktorá je sprevádzaná výraznými zdravotnými rizikami (injekčné užívanie). Dĺžka jej trvania môže byť veľmi rôzna. Závisí od individuálnej situácie klienta a stanoví sa na základe podmienok zariadenia, v ktorom substitučná liečba prebieha. Niekedy, zvlášť v prípade užívateľov drog s veľmi dlhým obdobím užívania drog, keď sa nepredpokladá tiež zmena životného štýlu a motivácie k abstinencii, môže byť substitúcia časovo neobmedzená.

Menšia závislosť, menšie náklady

Výhod substitučnej terapie je veľa, a to ako pre klienta, tak pre väčšinovú spoločnosť. Substitučná liečba totiž pomáha znížiť náklady na liečbu zdravotných ťažkostí, ku ktorým by ďalšie užívanie drog u klienta viedlo. Navyše tiež, ak je dobre nastavená, vedie k zníženiu kriminálnych činov spojených so získavaním peňazí na drogy, k zníženiu rizika prenosu infekčných ochorení prostredníctvom rizikového spôsobu aplikácie drog atď.

Od drog do práce

Stabilizovaný klient má navyše možnosť si zamestnanie nájsť a v rámci svojich možností a podmienok liečby normálne fungovať v spoločnosti. Ďalšou nezanedbateľnou skutočnosťou je pravidelný styk klienta s lekárom/sociálnym pracovníkom, ktorý tak má šancu pozitívne užívateľa ovplyvňovať k abstinencii, nájdeniu práce atď. Výhodou substitučnej terapie, zvlášť u závislých od opiátov, je tiež zníženie eufórie (rauša), ktorý znemožňuje narkomanom normálnu komunikáciu s okolím.

Nevýhody

Substitučná terapia však nemá iba výhody, ale aj niekoľko nevýhod. Jednou z najzávažnejších nevýhod substitučnej terapie je fakt, že počas "liečenia" je klient viac-menej stále viazaný na výdajové miesta, a teda je pomerne neslobodný. Každodenné dochádzanie (či dochádzanie niekoľkokrát týždenne) môže byť pre klienta veľmi vyčerpávajúce. Navyše ovplyvňuje klientov život a postupom času to pre klienta už nemusí byť pôvodne vytúžené riešenie jeho situácie.

Ďalšou nevýhodou je jednoduché zneužívanie substitučných prípravkov, pokiaľ sú vydávané nezodpovedne a bez testov. Napríklad zneužívanie a vnútrožilová aplikácia buprenorfínu "studeným" spôsobom, t. j. bez ohriatia, môže vďaka špinavému "nádobíčku" narkomana viesť k rôznym zápalom. Z nich je najčastejšia tzv. infekčná endokarditída alebo zápal srdcových chlopní.

(kam)

Zdroj:
www.drogy-info.cz
www.drogy.net
www.drogovaporadna.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež