Stačí trocha krvi...

Prenos infekcie vírusovej hepatitídy typu C (VHC) pomocou ihiel a striekačiek medzi narkomanmi je veľmi častý. Aké riziko však pre bežného človeka prestavuje napríklad poranenie o takúto odhodenú ihlu kdesi v parku?

Stačí trocha krvi... Prenos infekcie vírusovej hepatitídy typu C (VHC) pomocou ihiel a striekačiek medzi narkomanmi je veľmi častý. Aké riziko však pre bežného človeka prestavuje napríklad poranenie o takúto odhodenú ihlu kdesi v parku? A čo sterilné ihly v zdravotníctve – je riziko nákazy skutočne nulové?

Krv. Životodarná tekutina, ale aj zdroj smrtiacich infekcií. Medzi ochorenia prenosné práve krvou sa radí aj vírusová hepatitída typu C. Veľa o tomto spôsobe nákazy vedia najmä narkomani užívajúci drogy vnútrožilovo, ktorí si požičiavajú medzi sebou "nádobíčko".

Zradná žltačka

Infikovaná ihla tak prestavuje riziko prenosu infekcie aj na ktoréhokoľvek ďalšieho človeka, ktorý sa o ihlu škrabne. Atlantské Centrum pre kontrolu a prevenciu nákazlivých ochorení uvádza, že toto riziko je približne 7 %. V porovnaní s vírusom HIV, kde je pravdepodobnosť nákazy v prípade pichnutia o ihlu 0,1 – 0,3 %, je toto číslo vysoké.

Sterilné, napriek tomu nebezpečné

Použitými ihlami sa môžu najľahšie nakaziť zdravotníci. Pacienti sú v bezpečí – vďaka používaniu jednorazových ihiel a striekačiek a tiež starostlivej sterilizácii ostatných nástrojov. Práve sterilita nástrojov je veľmi prísne kontrolovaným parametrom vo všetkých našich zdravotníckych zariadeniach.

Lenže nie je to tak všade. Napríklad v Egypte je VHC nakazených 15 – 20 % populácie, pretože tam v osemdesiatych rokoch minulého storočia pri liečbe istého parazitárneho ochorenia použili zle sterilizované nástroje. A škandálne bolo aj opakované používanie ihiel v Las Vegas v uplynulých štyroch rokoch. Vírusovou hepatitídou C bolo nakazených 6 ľudí.

Užitočný screening

V liečbe ťažších úrazov, ale aj mnohých ochorení je možné využiť darovanú krv a krvné deriváty. Od roku 1992 sa darovaná krv screeningovo vyšetruje, takže riziko nákazy touto cestou je minimálne. Navyše sa u každého darcu krvi zisťuje, či nemá rizikový životný štýl. Pokiaľ áno, krv nesmie darovať vôbec. Osobný kontakt

A ako je to s prípadnou nákazou VHC pri kontakte s krvou infikovaného človeka? Kontakt tejto krvi a – hoci aj neporušených – slizníc či kože je považovaný za riziko. Žiadne jednoznačné závery však zatiaľ nie sú k dispozícii.

Krvnou cestou sa môžu ľahko nakaziť VHC osoby drogovo závislé, užívajúce drogy vnútrožilovo. Riziko prenosu VHC v bežnom živote je pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel a pri rozumnom životnom štýle malé. A možnosť nákazy VHC v zdravotníckom zariadení je pri súčasných vskutku prísnych hygienických normách mizivé.

Zdroj: Krekulová L, Řehák V. Virové hepatitidy. Praha: Triton 2002.

(ela)

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež