Systém liečby drogovo závislých v ČR

Môže sa to stať i vám. Jedného dňa budete potrebovať pre seba alebo blízkeho človeka pomoc kvôli závislosti od návykovej látky či látok. Dobrá správa: v Česku fungujú stovky centier, ktoré pomáhajú závislým a ich blízkym v rôznych životných situáciách.

Systém liečby drogovo závislých v ČR

Systém liečby závislostí je komplexný a jeho časti na seba nadväzujú tak, aby dokázali pomáhať v boji so závislosťou v každej situácii.

  1. Primárna prevencia znamená predchádzať závislosti skôr, než vznikne. Spočíva predovšetkým v informovaní verejnosti a je vždy cielená na špecifické rizikové skupiny, napríklad školskú mládež. Je dôležité, aby každý, kto sa dostane do styku s návykovou látkou, vedel, aké sú jej riziká.
  2. Terénne programy sú určené tým, ktorí už závislí sú. Ich cieľom je zmierniť zdravotné a sociálne dopady závislosti a tiež poskytovať pomoc a poradenstvo pri hľadaní cesty von. Nerozhodných používateľov návykových látok sa pracovníci terénnych programov snažia motivovať na odvykanie.
  3. Kontaktné centrá ponúkajú pomoc závislým v núdzi. Pomáhajú im tiež usporiadať život tak, aby ich závislosť nespôsobila väčšie škody, než je nutné. Samozrejme tiež informujú, pomáhajú so zaistením zdravotnej starostlivosti a poskytujú psychologickú pomoc.
  4. Adiktologické ambulancie sú odborné pracoviská, ktoré sa venujú liečbe závislosti u tých, ktorí sa už rozhodli pre zmenu. Ich prvotným poslaním je klienta stabilizovať a nastaviť podmienky pre dlhodobú spoluprácu.
  5. Špecializované ambulantné služby ponúkajú predovšetkým liečbu závislosti ako takej, napríklad s využitím substitúcie – dodávania látky podobnej droge, s ktorou však nie sú spojené negatívne javy typické pre drogy.
  6. Denné stacionáre poskytujú psychologickú pomoc a pomáhajú klientom vo chvíľach, keď je pro nich odvykanie náročné, alebo bojujú s nepríjemnými dôsledkami pretrvávajúcej závislosti.
  7. Poradne pre rodičov sú určené rodinným príslušníkom závislých osôb. Pomáhajú im vyrovnať sa so závislosťou blízkych, urovnať vzájomné vzťahy a získať podporu v tejto náročnej životnej situácii.
  8. Terapeutické komunity sú liečebné zariadenia založené na izolácii klientov od rizikového prostredia a zdrojov drog. Ponúkajú dlhodobé pobyty, na ktorých klienti hľadajú cestu späť k normálnemu životu.
  9. Doliečovacie centrá pomáhajú úspešne liečeným klientom začať nový život bez drog. Súčasťou niektorých centier sú i chránené byty.
  10. Súčasťou systému pracovísk sú aj poradenské centrá pre matky s deťmi, pre osoby v konflikte so zákonom a tiež pracovné a sociálne agentúry.

(pez)

Zdroj:
www.sananim.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež