Viete, čo robí vaše dieťa po škole?

Nejedného z nás napadne, že by sa v blízkosti práve našich detí mohli vyskytovať drogy. Počujeme o tom z televízie, z rodičovských schôdzok alebo od známych. Ako však dobre spoznať, či sa tento problém môže týkať aj vášho dieťaťa?

Viete, čo robí vaše dieťa po škole? ?

Vedci a terénni pracovníci už prišli na celý rad rizikových faktorov, ktoré s užívaním drog súvisia. Jednak ide o vplyv rodiny – či nie je dieťa týrané ako fyzicky, tak predovšetkým psychicky, akých má kamarátov, okolité prostredie, či nemá náhodou príliš mnoho voľného času a nenudí sa.

Drogy ako cool záležitosť?

V zásade existujú dva rozdielne dôvody, prečo deti začnú užívať drogy. Prvá skupina detí skúša niečo nové. Droga má pre ne význam zakázaného ovocia. Mnohí tínedžeri potom hovoria, že drogy užívajú len preto, aby "zapadli" do partie. Skrátka, drogy ich robia "cool". Dobrá správa je, že v tejto skupine sú spravidla veľmi úspešní rodičia aj učitelia v škole vo svojom presvedčovaní o nesprávnosti užívania drog, obzvlášť keď dieťa vhodne zamestnajú a pritiahnu jeho pozornosť iným smerom.

Druhá skupina detí je na tom podstatne horšie. Ide o deti alebo tínedžerov, u ktorých užívanie drog znamená cestu k tomu, aby sa cítili normálne. Ide hlavne o deti z nefungujúcich rodín (rodičia alkoholici), deti trpiace depresiami alebo psychickými poruchami, ako je panický atak, prípadne schizofrénia. Užívanie drog je pre ne akýmsi liekom a únikom zo zlej reality. Nepomôže presvedčovanie, že drogy sú zlé a kazia život – u týchto detí je to práve naopak.

Ako spoznáte, či sa problém užívania drog týka aj vášho dieťaťa?

Ak máte dieťa, ktoré je od prírody zvedavé a rado objavuje nové veci, je potrebné si všímať, s kým trávi voľný čas. Varovným signálom býva náhla a dlhšie trvajúca zmena nálady, strata, alebo naopak prebytok energie, zmena v stravovacích návykoch, začervenané oči a predovšetkým zhoršenie prospechu v škole. V takom prípade je nutné sa s dieťaťom porozprávať. Ak je vaše dieťa skôr pomalšie a depresívne, je nutné včas zájsť k lekárovi a psychické problémy liečiť – lepšie teraz, než aby v budúcnosti siahlo po drogách.

Pre svoje dieťa chceme vždy len to najlepšie a uchrániť ho pred vonkajším svetom nie je vždy jednoduché. Teraz už aspoň vieme, ako rozpoznať, či naše dieťa môže byť v pokušení, prípadne či už drogy skúsilo.

(mili)

Zdroj: www.nida.nih.gov

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež