Alkohol a drogy ohrozujú plod aj novorodenca

Závislosť od drog a alkoholu v tehotenstve predstavuje obrovské riziko pre vývoj plodu. Návykové látky mu škodia v akomkoľvek množstve. Ideálne preto je, keď drogovo závislá žena začne odvykať už pred tým, než sa rozhodne stať matkou. Zmysel prestať má však aj v priebehu tehotenstva.

Alkohol a drogy ohrozujú plod aj novorodenca

Všetko, čo matka prijme, ovplyvňuje zároveň aj jej nenarodené dieťa. Plod je k drogám veľmi citlivý a nedokáže sa s nimi vyrovnať ako dospelý jedinec. Riziká spojené s užívaním drog v tehotenstve záležia predovšetkým na užívanej látke, jej množstve a na období, v ktorom bola látka užívaná. Dôsledky, aké to môže mať, sú všeobecne tieto:

 • potrat,
 • pôrod mŕtveho dieťaťa,
 • menšia pôrodná veľkosť,
 • nízka pôrodná hmotnosť,
 • predčasný pôrod,
 • syndróm náhleho úmrtia novorodenca,
 • drogová závislosť dieťaťa.

Účinky drog na plod

Kokaín užívaný počas tehotenstva zvyšuje nebezpečenstvo potratu aj komplikácií pri pôrode. Deťom, ktoré boli vystavené kokaínu, hrozí navyše vyššie riziko mŕtvice, zlého rastu, deformácia končatín a poškodenie mozgu.

Opiáty (heroín) všeobecne zväčšujú riziko predčasného pôrodu či úmrtia dieťaťa. Pokiaľ sa dieťa narodí, hrozí, že bude prežívať „absťák“, čiže odvykací stav. Pokiaľ je však užívateľka heroínu schopná prejsť v tehotenstve na substitučnú liečbu a užívať metadón, riziko sa znižuje.

Amfetamíny (pervitín) sú schopné ovplyvniť najmä rast dieťaťa. Môžu však spôsobiť aj úmrtie plodu v maternici. 

Nebezpečný alkohol

Akákoľvek konzumácia alkoholu v priebehu tehotenstva je pre dieťa riziková. Plod nedokáže odbúravať alkohol ako dospelý organizmus, čo môže viesť k tomu, že sa k jeho dôležitým orgánom nedostane kyslík. Užívanie alkoholu môže byť príčinou takzvaného fetálneho alkoholového syndrómu, medzi ktorého príznaky u detí patria:

 • malá hlava,
 • abnormálny vzhľad v tvári,
 • znížené IQ,
 • oneskorený vývoj,
 • problémy s rečou, pohybom a sociálnym kontaktom,
 • problémy so srdcom,
 • deformované končatiny,
 • poruchy pozornosti a správania (ADHD).

Kde nájsť pomoc?

Vždy je dôležité byť k svojmu doktorovi úprimná a o svojej závislosti mu povedať, inak vám nedokáže pomôcť. Pri odvykaní vám môže pomôcť odborník v oblasti adiktológie. Služby týchto špecialistov vo svojom okolí môžete zistiť na tomto webe.

Tehotenstvo či materstvo nie je dôvodom, prečo so závislosťou nebojovať. V Českej republike existujú pobytové liečby, kde môže byť dieťa prítomné s matkou, a aj v iných službách ochotne pracujú s tehotnými.

V prípade, že sa dieťa narodí závislej matke, nemusí byť jej závislosť dôvodom na odobranie dieťaťa. Pokiaľ počas tehotenstva riadne navštevovala lekára a má tehotenskú knižku, môže sa to zaobísť bez komplikácií. Matka však nesmie byť v čase pôrodu pod vplyvom drog alebo mať predchádzajúce problémy so starostlivosťou o dieťa. V takom prípade jej hrozí odobratie dieťaťa hneď po pôrode. Spolupráca matky s lekármi je v tomto ohľade zásadná.

Pre tehotnú ženu môže byť ťažké priznať svoju závislosť, to však nie je dôvod na jej zavrhnutie či na súdenie jej správania. Zdravie plodu aj matky by malo byť v tomto období na prvom mieste, preto je dôležité vyhľadať včas pomoc odborníkov.

(krif)

zdroj: https://www.healthline.com/health/pregnancy/alcohol-drugs#finding-help

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež