Možnosti liečby závislostí: poznáte ich všetky?

Prekonať neovládateľné nutkanie akéhokoľvek druhu býva beh na dlhú trať. Ak ide o drogy, je dobré vedieť čo najviac o všetkých možnostiach liečby, ktoré pripadajú do úvahy. S pomocou odborníka potom stačí zvážiť prípadné výhody a nevýhody a zostaviť terapiu presne na mieru.

Možnosti liečby závislostí: poznáte ich všetky?

Detoxom sa všetko začína

Pobyt na „detoxe“, teda detoxikačnej jednotke, býva pre mnohých závislých prvým krokom k úspešnej liečbe. Poslaním týchto oddelení je poskytnúť bezpečné prostredie, kde závislý človek môže zbaviť svoj organizmus škodlivej látky bez rizika závažných komplikácií. Proces, keď sa telo očisťuje od drogy, sa nazýva detoxifikácia. Prvé dni bývajú často náročné a viac či menej nepríjemné. I preto sú tieto oddelenia často medzi užívateľmi drog obávané až démonizované. Detoxifikácia tu však vždy prebieha pod dohľadom lekára, ktorý neustále kontroluje telesný i psychický stav pacienta a môže mu pomáhať mierniť abstinenčné príznaky. Nie je možné, samozrejme, popierať, že existujú príjemnejšie miesta, no pobyt tu býva často nutným odrazovým mostíkom pre ďalšiu liečbu.

Šetrná náhrada

Miera schopnosti vyvolať závislosť sa pri rôznych omamných látkach líši. Jednou z najnebezpečnejších skupín drog z tohto hľadiska sú tie patriace k opioidom – napríklad heroín. Zvíťaziť nad závislosťou na heroínu je náročná skúška, pretože abstinenčné príznaky bývajú často silné. Substitučná liečba môže byť vhodnou možnosťou napríklad pre ľudí, ktorí sa už v minulosti o zmenu pokúšali, ale z nejakého dôvodu sa im závislosti zatiaľ zbaviť nepodarilo. Ako táto terapia prebieha?

  • Základom je podávanie náhradnej (substitučnej) látky, ktorá tiež patrí do skupiny opioidov. Substitučnú látku vždy indikuje a predpisuje lekár. Liečba prebieha pod dohľadom lekára.
  • Výhodou je predovšetkým to, že substitučná látka je aplikovaná v kontrolovanom množstve a kvalite, a to inou cestou než injekčnou.
  • Účinne potlačuje odvykacie príznaky a túžbu po droge a umožňuje pacientovi vrátiť sa k normálnemu životu.
  • Cieľom substitučnej liečby je tiež minimalizácia rizík spojených s užívaním omamných látok, napríklad prenosu infekčnej hepatitídy spoločnou injekčnou ihlou.
  • Aby bol výsledok liečby čo najlepší, odporúča sa farmakologickú liečbu doplniť o psychosociálne poradenstvo.

Spoločne to ide ľahšie

Terapeutické komunity pre užívateľov drog predstavujú kompromis medzi nemocničným a domácim prostredím. Liečba väčšinou prebieha niekoľko mesiacov až rok v menšej uzatvorenej skupine, ktorú sprevádza tím terapeutov. Hlavným cieľom je podporiť klientov v ich abstinencii a ponúknuť im možnosť naučiť sa žiť bez drog. Výhodami komunít je, že sa sami účastníci môžu podieľať na ich chode a spolu s terapeutmi aktívne hľadať cestu, ako sebe i ostatným v boji so závislosťou pomôcť. Pozitívne je tiež umiestnenie na vidieku v prírode, čo umožňuje klientom odpočinúť si od doterajšieho života a pozrieť sa naňho z odstupu. Relatívnou nevýhodou pre niekoho môže byť skutočnosť, že komunita väčšinou funguje viac či menej izolovane. Vždy je tiež potrebné dodržiavať určitý dohodnutý poriadok. Býva tu zákaz konzumácie alkoholu a povinnosť podieľať sa na spoločných prácach, napríklad na varení a upratovaní.

(zzka)

Zdroje: 
www.health.harvard.edu
www.drugtreatmentcenterfinder.com/
www.adiktologie.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež