Dokážete rozpoznať závislosť?

V Českej republike žije podľa štatistík viac ako 40-tisíc ľudí závislých od pervitínu či drog zo skupiny opioidov. Mnohí z nás sa teda už niekedy s človekom pravidelne užívajúcim drogy zrejme stretlo. No len zlomok osôb si problém u dotyčného všimol a mohol ponúknuť pomoc. Ako ste na tom vy?

Dokážete rozpoznať závislosť?

Mnoho príbehov závislosti štartuje občasným experimentovaním s drogami. Niektorí ľudia potom začnú postupom času užívať tieto látky častejšie než príležitostne a riziko prechodu do závislosti u nich rastie. Pozvoľna potrebujú čím ďalej tým väčšie množstvo drogy, aby sa dostavil účinok, na ktorý sú zvyknutí. V tejto fáze začína byť stále ťažšie bez tejto „podpory“ fungovať. Pokusy s braním prestať sa väčšinou končia neúspechom – pri vynechaní dávky totiž prichádza neznesiteľná túžba po droge a nepríjemné odvykacie príznaky.

Desať známok závislosti

Pravdepodobnosť smutného faktu, že ste už vy sami alebo váš známy od nejakej látky závislí, rastie s počtom nasledujúcich príznakov:

 1. Potreba a silná túžba užívať drogu pravidelne.
 2. Nutnosť vziať väčšiu dávku na dosiahnutie rovnakého efektu.
 3. Uisťovanie sa, že máte dostatok „materiálu“ v zásobe.
 4. Utrácanie peňazí za drogy i v prípade, že vám financie na iné veci chýbajú.
 5. Nedodržiavanie pracovných povinností a záväzkov alebo odrezanie sa od priateľov a koníčkov.
 6. Podľahnutie činnostiam, ktoré sú bežne tabu – napríklad krádežiam.
 7. Riadenie pod vplyvom drogy a iné riskantné aktivity.
 8. Väčšina času a energie padne na zháňanie návykovej látky.
 9. Pokusy prestať opakovane zlyhávajú.
 10. Bez drogy sa dostavujú odvykacie príznaky.

Vyššie uvedené signály svedčia pre pomerne pokročilú závislosť. Napriek tomu môže byť občas ťažké čokoľvek znepokojivé v správaní svojich blízkych rozpoznať. Prvým vodidlom býva často až situácia, keď závislého „pristihneme pri čine“. Je teda dobré poznať typické príznaky dostavujúce sa po často zneužívaných látkach.

Problém zvaný opioidné analgetiká

Bola by chyba predstavovať si osoby s vysokým rizikom rozvoja závislosti iba ako mladých experimentátorov z diskoték. Takým človekom môže byť pokojne vaša babička či milý starček z vedľajšieho vchodu. Veľmi častým problémom dnešnej doby je totiž závislosť od liekov proti bolesti, ktoré obsahujú účinnú látku zo skupiny opioidov, teda opioidné analgetiká. Bývajú predpisované na zvládanie bolesti, na ktorú nestačia bežné, voľne predávané analgetiká. Ak sa užívajú podľa odporúčaní lekára, je riziko závislosti pomerne nízke. Problém často nastáva v momente, keď si chorý začne dávky upravovať sám a spozná, že okrem utlmenia bolesti môžu tieto lieky vyvolávať i eufóriu a iné zmeny psychiky. Čo môže viesť k podozreniu, že niekto blízky zneužíva lieky proti bolesti?

 • Pocity eufórie, či, naopak, útlm a ospalosť.
 • Zmätenosť, problémy s udržaním rovnováhy.
 • Mumlavá nezrozumiteľná reč.
 • Zhoršenie pozornosti a pamäti.
 • Zúžené zornice.
 • Nezáujem o dianie v okolí, depresie.
 • Spotená, na dotyk lepkavá pokožka.
 • Úporná zápcha.

Základom je podpora

Ľudia závislí od návykových látok často svoje problémy zľahčujú či úplne popierajú. Sami len málokedy vyhľadajú pomoc odborníkov. Blízke osoby takto postihnutých jedincov sú postavené pred zložitú úlohu – motivovať závislého k liečbe. Nátlak a prehováranie sú samy osebe málokedy účinnou stratégiou. Výhodné je, keď dotyčného podporuje čo najširší okruh príbuzných, priateľov a známych, ktorí majú dostatok informácií o plánovanej liečbe a nemätú chorého protichodnými informáciami. Akýkoľvek krok smerom k terapii by mal byť vždy starostlivo naplánovaný a prekonzultovaný s odborníkmi.

(zzka)

Zdroj:
www.mayoclinic.org

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež