Liečbu žltačky typu C teraz môžu podstúpiť aj drogovo závislí na substitučnej terapii

Štúdie liečených pacientov s aktívnou drogovou závislosťou ukazujú porovnateľný efekt liečby hepatitídy C s inými skupinami nakazených osôb bez závislosti.

Liečbu žltačky typu C teraz môžu podstúpiť aj drogovo závislí na substitučnej terapii Aplikácia medikamentov určených na liečbu práve vírusovej hepatitídy C v ordinácii lekára 1x  týždenne zabraňuje ďalšiemu šíreniu infekcie. Títo ľudia však horšie spolupracujú s tými, ktorí sa im snažia pomôcť. Preto celkom zásadnou podmienkou pre začatie terapie je motivácia pacienta a jeho kladný prístup k terapii.

Závislosť je choroba

Na pacienta drogovo závislého sa hľadí ako na človeka chorého. A nie je teda dôvod na odmietnutie liečby ani užívateľom drog. Rozhodujúce je vždy zváženie prínosu a rizika pre individuálneho pacienta.

Drogovo závislí sa liečia substitučnou terapiou

Substitúcia je spôsob liečby, keď je užívanie pôvodnej drogy nahradené (takmer vždy lekársky predpísaným) užívaním látky s podobnými účinkami a vlastnosťami. Táto látka je podávaná iným než vnútrožilovým spôsobom. Má tak výrazne menšie riziká než pôvodná droga (napr. injekčne aplikovaný heroín je nahradený orálne podávaným metadonom). Efektívne potlačuje pacientove odvykacie príznaky a umožňuje všestranne zlepšiť kvalitu jeho života. Substitúcia má byť sprevádzaná psychoterapiou a poradenstvom. Môže trvať od pár týždňov po mnoho rokov.

Cieľom substitučnej terapie je:

 • zníženie užívania určitej drogy a zníženie rizík z injekčného užívania (metadon aj ďalšie náhradkové látky sa užívajú ústami, a nie je teda riziko nákazy AIDS, syfilidom a pod.),
 • odstránenie nutnosti obstarávať si prostriedky na drogy trestnou činnosťou,
 • zníženie eufórie (tzv. rauša), ktorá bráni užívateľom drog normálne komunikovať s okolím,
 • pravidelný styk so sociálnou pracovníčkou a lekárom (musí si náhradkovú drogu osobne vyzdvihovať), a teda šanca pozitívne užívateľov ovplyvňovať k abstinencii a nájdeniu práce.

  Užívatelia drog majú "veľké predpoklady" na žltačku typu C Hepatitída C sa najčastejšie vyskytuje práve v týchto rizikových skupinách, ktorých členovia nie sú vyšetrení. Najčastejším spôsobom prenosu je vnútrožilová aplikácia drog a zdieľanie injekčnej ihly (viac než polovica prípadov hepatitídy C). Nákaza sa potom prenáša opakovaným používaním a vzájomným požičiavaním injekčných ihiel. Od jedného nakazeného užívateľa sa infekcia rýchlo rozšíri na ostatných. Pozvoľný nástup ochorenia a jeho zdĺhavý priebeh s minimom viditeľných príznakov spôsobujú, že sa mnoho pacientov dozvedá o svojej chorobe neskoro. Na hepatitídu C totiž neexistuje očkovanie, ale účinná liečba áno.

  (ercp)

  Zdroje:
  Stránky České hepatologické společnosti,
  www.drogy-info.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež