Dieťa sa prispôsobí všetkému. Bohužiaľ, aj drogám

Aj keď sa zdá, že každý sa môže počas svojho života stať od niečoho závislý, predsa len sú medzi nami rozdiely. Nie zo všetkých, ktorí sa napijú, sa stanú alkoholici.

Dieťa sa prispôsobí všetkému. Bohužiaľ, aj drogám Aj keď sa zdá, že každý sa môže počas svojho života stať od niečoho závislý, predsa len sú medzi nami rozdiely. Nie zo všetkých, ktorí sa napijú, sa stanú alkoholici.

Veľkú rolu hrajú gény

Zdá sa, že genetické predpoklady majú na svedomí až 60 % všetkých závislostí. Bolo zistené, že aj u adoptovaných detí biologických rodičov závislých od drog sa v budúcom živote objavilo rizikové správanie vedúce k závislosti.

Riziká je možné vypozorovať už od detstva

Citovo labilné deti, ktoré majú časté výbuchy agresivity a záchvaty, keď sa neovládajú, a ktoré si nedokážu nájsť miesto v detskom kolektíve, v budúcnosti často k drogám siahajú. Dospievajúci v puberte prechádzajú ťažkým obdobím, keď nie celkom ovládajú svoje nálady. Ich správanie býva impulzívne, odmietajú autority, ľahko zabudnú na to, čo je dobré, a často experimentujú aj s drogami.

Kľúčové je okolité prostredie

Ukazuje sa, že veľmi významnú rolu pri vzniku závislosti hrá prostredie, v ktorom sa človek pohybuje. Vzory v rodine alebo výber kamarátov a známych, s ktorými trávia voľný čas, výrazne ovplyvňujú stupeň rizika užívania drog.

Záleží aj od psychického stavu

K závislosti sú tiež náchylnejší ľudia, ktorí prechádzajú obdobím depresie alebo ťažkou životnou situáciou alebo bojujú s nízkym sebavedomím. Veľké riziko závislosti (od liekov, alkoholu, drog) je tiež u ľudí, ktorí ťažko zvládajú stres, nedokážu sa vyrovnať s frustráciou a nemajú pevnú vôľu vo svojich predsavzatiach.

Pri vzniku závislosti hrá rolu celý rad faktorov. Okrem vrodených predpokladov záleží hlavne na psychickej zrelosti človeka, jeho silnej vôli a prostredí, v ktorom sa pohybuje. Nie vždy sú predmetom závislosti tvrdé drogy, väčšinou ide o alkohol alebo lieky proti úzkosti a nespavosti. Čím viac vyššie opísaných faktorov je prítomných u vás alebo vašich detí, tým je riziko závislosti vyššie.

(mili)

Zdroje:
ajp.psychiatryonline.org
www.anxiety-and-depression-solutions.com
www.associatedcontent.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež