Zbavte sa závislosti vďaka substitučnej liečbe

Ak je doba ťažká, mnoho ľudí ľahko upadá do pazúrov tzv. „moderných zabijakov“.

Zbavte sa závislosti vďaka substitučnej liečbe

Ak je doba ťažká, mnoho ľudí ľahko upadá do pazúrov tzv. „moderných zabijakov“. Medzi nich patrí hlavne alkohol, cigarety a drogy. Zvlášť tie podávané injekciou sa hlboko zarývajú do nášho organizmu. Poskytujú totiž dvojaké riziko: jednak nebezpečenstvo infekcie pri aplikácii a ďalej pestovanie fyzickej a psychickej závislosti od drogy. Substitučná liečba pritom umožňuje terapiu pomocou látok, ktoré majú podobný účinok ako droga.

Zhoršujúce faktory 

Podľa vedeckých štúdií zahŕňajúcich zhruba 800 závislých respondentov substitučná liečba naozaj výrazne zvyšovala pravdepodobnosť prežitia. Väčšina z asi 230 zomretých sa k drogám vrátila alebo substitučnú terapiu úplne odmietla. Úspešnosť tejto liečby však ovplyvňujú ešte ďalšie faktory, ktoré, bohužiaľ, závislosť zhoršujú. Patria medzi ne:

  • fajčenie,
  • alkohol,
  • úzkosť a depresia,
  • nízka kvalita života.

Po zavedení opiátovej substitučnej terapie sa už po krátkom čase znižuje riziko úmrtia. Terapia nielen zlepšuje zdravotný stav drogovo závislého, ale pomáha mu aj v opätovnom začlenení do spoločnosti. Zmenšuje tiež riziko prenosu infekčných chorôb použitými ihlami.

Cesta k smrti

Zaujímavé je, že priemerný vek prvého stretnutia s drogou sa pohyboval okolo 20 rokov. Práve mladiství z nižších sociálnych vrstiev patria medzi najrizikovejšiu skupinu. Príčiny smrti drogovo závislých sú rôznorodé, i keď niekoľko sa ich objavuje najčastejšie. Sú to:

  • AIDS,
  • predávkovanie sa drogou,
  • samovražda,
  • zlyhanie pečene.

V skúmanej skupine narkomanov bol priemerný vek života 41 rokov a väčšina ich zomrela do 24 rokov od prvej injekcie.

Kde nájsť pomoc?

Najlepšou voľbou je návšteva praktického lekára, ktorý vás odporučí do špecializovaných zariadení a pomôže vám zostaviť vhodnú substitučnú liečbu. Väčšina ľudí však z mnohých dôvodov doktora odmieta navštíviť, preto existujú centrá pre drogovo závislé. V Českej republike sa nachádza mnoho týchto špecializovaných miest pre každú fázu liečby závislosti. Je tu profesionálny personál, ktorý vám pomôže. Prvý krok však vždy zostáva na vás…

(holi)

Zdroj: Kimber Jo et al.: Survival and  cessation in injecting drug users: prospective observational study of outcomes and effect of opiate substitution treatment. BMJ. 2010; 341: c3172. Published online 2010 July 1; doi: 10.1136/bmj.c3172

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež