Syntetické látky začínajú nahradzovať klasické drogy. A sú ešte nebezpečnejšie

Tieto novinky naozaj postupne zaplavujú trh a pozvoľna vytlačujú roky známe drogy. Ich výrobcovia balansujú na hrane zákona a stále sa snažia prichádzať na trh s niečím, čo sa ešte nenachádza na zozname zakázaných psychoaktívnych látok.

Syntetické látky začínajú nahradzovať klasické drogy. A sú ešte nebezpečnejšie

Tieto novinky naozaj postupne zaplavujú trh a pozvoľna vytlačujú roky známe drogy. Ich výrobcovia balansujú na hrane zákona a stále sa snažia prichádzať na trh s niečím, čo sa ešte nenachádza na zozname zakázaných psychoaktívnych látok. Nižšia cena než pri klasických drogách navyše vytvára ďalší potenciálny rizikový faktor. Tieto syntetiká si totiž môžu dovoliť aj ľudia, ktorí by na to normálne nemali dostatok financií.

Vyrobené v skúmavke

Pojem „syntetické“ naznačuje, že pôvod nie je organický (nie sú bežne dostupné zo žiadnych prírodných zdrojov), ale že sú vytvárané špeciálnymi postupmi v chemických laboratóriách. Zatiaľ neexistujú žiadne odborné výskumy, ktoré by sa týmito látkami priamo zaoberali a zisťovali ich akútne a dlhodobé nežiaduce, poprípade až škodlivé účinky. Jediným zdrojom sú väčšinou len ľudia, ktorí syntetické drogy skúšajú priamo na sebe a následne zdieľajú svoje skúsenosti cez internet.

Najčastejšie syntetické drogy

DOB, DOM. Ide o veľmi silný halucinogén, ktorý sa predáva ako extáza alebo trip. Po požití sa môžu vyskytnúť závažné poruchy vnímania a paranoidné halucinácie.

PMA, PMMA (parametoxyamfetamín). Má stimulačné a halucinogénne účinky a je tu riziko vysokého tlaku, teploty, svalových kŕčov, nevoľnosti, búšenia srdca aj straty vedomia.

4-MTA (4-metyltioamfetamín). Mierne stimulačná látka bez halucinácií, ktorej nebezpečenstvom je zvýšenie vnútroočného tlaku a riziko serotonínového syndrómu.

DXM (dextrometorfan). Vo veľmi malých dávkach býva užívaný v prípravkoch proti kašľu, vysoký príjem pôsobí anesteticky. Je veľmi nebezpečný v kombinácii s MDMA alebo extázou.

PCP (phenicyclidin-piperidin, anjelský prach). Bol rozšírený najmä v 70. rokoch, dnes pôsobí najčastejšie ako extáza. Je tu riziko výrazného stimulačného, halucinogénneho alebo hypnotického efektu, typicky paranoja, agresia a pocit nezraniteľnosti.

Fentanyl (umelý heroín). Ide o opioid, ktorý je 80× silnejší než morfín a omnoho silnejší než heroín. Preto najväčšie riziko hrozí pri predávkovaní z dôvodu zámeny za heroín. Užitie spočíva najčastejšie vo forme papierikov napustených fentanylovým koncentrátom, ktoré sa prehĺtajú.

Ako zaobchádzať s človekom, ktorý požil drogu:

  • Prihovárajte sa mu pokojne a pomaly.
  • Ak nikoho neohrozuje, nie je nutné používať fyzickú silu.
  • Záchrannú službu volajte vždy, keď je jedinec v bezvedomí alebo si nie ste istí jeho zdravotným stavom.
  • Snažte sa akýmkoľvek spôsobom zistiť, o akú drogu presne šlo (priamo sa opýtajte dotyčného alebo jeho kamarátov), v akom množstve a prípadne v akej forme bola požitá. Najlepšie sa pokúste zaistiť aj vzorku tejto drogy.
  • Dotyčného nenechávajte osamote až do príjazdu lekárskej pomoci.

(cabi)

Zdroje:
www.drugfreesport.com
k-centrum-orlova.webnode.cz
www.prevcentrum.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež