Alkohol a česká mládež: národ násťročných pijanov

Závislosť od alkoholu si vyberá krutú daň medzi dospelými obyvateľmi našej krajiny. Sociologické výskumy ukazujú, že kladný vzťah k alkoholu získavame už počas dospievania. Viac ako tri štvrtiny mladistvých pijú alkohol. Neblahý fakt z nás robí národ násťročných pijanov.

Alkohol a česká mládež: národ násťročných pijanov

Dospievanie v alkoholovom opojení

Česká republika sa nachádza v prvej desiatke krajín, ktorých mladiství najčastejšie holdujú alkoholu. Z výskumu vyplýva, že prakticky každý dospievajúci niekedy vyskúšal pitie alkoholu. Obľúbené je najmä pivo, no tiež destiláty alebo víno. Mladiství, bohužiaľ, alkohol nielen vyskúšajú, no tiež to s jeho konzumáciou často preženú. Ešte zarážajúcejšia je skutočnosť, že prvý kontakt s alkoholom najčastejšie nastane pred dovŕšením 14. roku života. Tento neblahý trend strmo stúpa od začiatku 90. rokov. V poslednom období bol však, našťastie, zaznamenaný pokles mladistvých pijanov. Konzumácia alkoholu je stabilne rozšírenejšia u chlapcov oproti fajčeniu cigariet, v ktorom dominujú skôr dievčatá.

Vzdelanie a rizikové správanie

V Českej republike je rozšírená skúsenosť s drogami nepriamo úmerná úrovni vzdelania. Študenti učňovských a odborných škôl majú oveľa väčšie skúsenosti s konzumáciou alkoholu ako gymnazisti. Tí však za svojimi spolužiakmi zo stredných škôl príliš nezaostávajú. V roku 2007 tak napríklad 40- a viackrát v živote pilo alkohol 40 % gymnazistov, 45 % študentov stredných odborných škôl a viac ako 50 % učňov. Vplyv na konzumáciu alkoholu má aj chodenie poza školu, ktoré sa často spája so zlým prospechom a kontaktom s rizikovými sociálnymi skupinami. Mladistvých totiž ovplyvňujú predovšetkým ich priatelia. Ak kamaráti fajčia alebo pijú alkohol, je veľká pravdepodobnosť, že sa k nim dotyčný jedinec pridá.

Vplyv rodiny

Rodina zohráva kľúčovú rolu pre zdravie jednotlivca i ľudstva ako celku. Na konzumáciu alkoholu v mladistvom veku má vplyv hneď niekoľko premenných. Najvýraznejšie dospievajúcich ovplyvňuje neúplnosť rodiny, zlé vzťahy s rodičmi, zlý vzor v súrodencoch a rodičoch alebo úplná voľnosť vo výchove. Mladiství však holdujú alkoholu aj navzdory kvalitnému rodinnému zázemiu. Rodina teda udáva normy, no zásadný vplyv nemá.

Veľkým problémom u mladistvých je návyk, ktorému sa naučia v mladosti a prenesú si ho do dospelosti. Pitie alkoholu počas dospievania môže dotyčných jedincov dohnať až do pazúrov alkoholovej alebo drogovej závislosti. Vymaniť sa z područia fyzickej závislosti pritom rozhodne nie je prechádzka ružovou záhradou. Zdá sa, že kľúčom v prevencii pitia mladistvých je kvalita rodinného zázemia, prísnejšie zákroky zo strany štátu, výber vhodných priateľov a lepšie vedomosti o problematike závislostí.

(holi)

Zdroj: sociopress.cz

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež