Závislosť matky

Závislosť u žien má svoje špecifiká, nielen kvôli tehotenstvu

Závislosť od návykových látok zásadne ovplyvňuje všetky oblasti života. Zmena vnímania samej seba, svojho okolia aj každodenných povinností má dopady na kohokoľvek, kto zneužíva návykové látky. Obzvlášť komplikované však môžu byť závislosti u žien s ohľadom na ich materskú rolu.

Iné problémy než u mužov

Zneužívanie návykových látok sa u žien v niektorých ohľadoch líši od mužov. Rozvoj závislosti býva u žien rýchlejší a skôr než u mužov sa u nich prejavujú aj zdravotné problémy súvisiace so zneužívaním daných látok. Psychoterapia, ktorá býva kľúčovou súčasťou liečby, navyše v mnohých prípadoch odhalí vzťahové problémy, psychickú závislosť od partnera a ďalšie hlbšie problémy súvisiace so ženskou rolou.

 

Prečítajte si viac v eBooku Závislosť od drog u žien - špecifiká a riziká

Závislosť v tehotenstve je dvojnásobné riziko

Špecifikom závislosti u žien je aj ich rola matky. Závislosť od návykových látok v čase tehotenstva ohrozuje v mnohých smeroch tak samotnú ženu, ako aj jej nenarodené dieťa.

  • Na strane nastávajúcej matky ide hlavne o riziko potratu alebo predčasného pôrodu.
  • Plod je ohrozený rôznymi vývojovými chybami a novorodenci závislých matiek majú často nízku pôrodnú hmotnosť aj vyššie riziko syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa.
  • Veľmi častým problémom je novorodenecký abstinenčný syndróm, teda situácia, keď sa deti rodia s abstinenčnými príznakmi a vyžadujú zvláštnu starostlivosť. Táto komplikácia nastáva až u 90 % detí, ktorých matky boli v tehotenstve závislé od návykových látok.

Boj so závislosťou: motivácia a odborná starostlivosť

Tehotenstvo je mnohokrát dostatočne silnou motiváciou k aktívnemu boju so závislosťou, bez odbornej pomoci sa však nastávajúce matky väčšinou nezaobídu.

  1. Čím skôr závislá žena nadviaže kontakt s organizáciou, sanatóriom alebo poradňou, ktorá jej môže poskytnúť pomoc, tým väčšia je šanca na prekonanie všetkých súvisiacich problémov.
  2. Zároveň so závislosťou je potrebné riešiť aj sociálne otázky, napríklad budúce zázemie pre dieťa a starostlivosť, ktorú bude potrebovať tak novorodenec, ako aj matka po pôrode. V tejto problematike sa môžu ženy lepšie zorientovať s pomocou odborníka.
  3. V prípade, že je závislá žena matkou už starších detí v predškolskom alebo školskom veku, jej závislosť sa negatívne podpisuje na ich psychickom vývoji a zvyšuje riziko rozvoja závislosti u detí v neskoršom veku. Skúsený terapeut vhodne podporí motiváciu na liečbu a prispeje aj k prevencii budúcich problémov.

Podajte pomocnú ruku

Ak máte podozrenie, že niekoho z vášho blízkeho okolia sa závislosť od návykovej látky týka, iste si konkrétne riziká uvedomujete. Možno vás k tomu doviedol niektorý z typických rysov závislosti, ako sú výrazné zmeny v správaní, zvraty týkajúce sa aktivít aj osôb, s ktorými sa daný človek stýka, alebo napríklad pokles záujmu o vlastné deti. Najvhodnejším odporúčaním v takej situácii je nenechať závislého človeka s jeho problémom samotného. Vyplatí sa akákoľvek snaha nasmerovať ho k najbližšiemu odborníkovi, ktorý dokáže posúdiť situáciu a je schopný navrhnúť zmysluplné kroky v riešení závislosti.