Kam sa obrátiť?

Pomoc môžete vyhľadať v nasledujúcich zariadeniach:

  • špecializované zariadenia pre deti a mladistvých, ktorí majú problémy s návykovými látkami,
  • ambulancie detskej a dorasteneckej psychiatrie,
  • protialkoholické a protitoxikologické oddelenia,
  • AT ordinácie (ordinácie pre alkoholizmus a iné toxikománie).