Prvé príznaky závislosti

Možno ste si všimli, že sa správanie vášho potomka v niečom zmenilo... Možno je v poslednom čase nevrlý, roztržitý, nesústredený, tajnostkársky, stráca záujem o záľuby a koníčky, ktoré ho predtým bavili, opúšťa starých kamarátov a zrazu sa viac stýka s inými alebo sa okolia úplne stráni...

Je veľmi ťažké rozpoznať zmeny, ktoré počiatky užívania drog sprevádzajú, od zmien, ktoré prežívajú počas puberty a dospievania takpovediac všetci mladí ľudia. Existujú však predsa len varovné príznaky, ktoré by nás mali upozorniť na to, že niečo nie je v poriadku:

  • náhle výkyvy a zmeny nálady bez zrejmého dôvodu,
  • zhoršená schopnosť koncentrácie, roztržitosť,
  • náhle alebo aj nenápadné zhoršenie prospechu v škole,
  • agresívne sklony, nervozita, podráždenosť,
  • únava, vyčerpanosť, spavosť,
  • znížená, alebo naopak zvýšená chuť do jedla, zmena stravovacích návykov,
  • strata záujmov,
  • klamanie, vymýšľanie si,
  • zmena priateľov,
  • straty peňazí a cenných predmetov, drobné krádeže v domácnosti.
Známky intoxikácie je však veľmi ťažké rozpoznať, sú často menej nápadné ako pri opitosti a výrazné zmeny sa môžu objaviť až pri predávkovaní. Preto je dôležité sledovať aj jemné zmeny v správaní a snažiť sa s dieťaťom otvorene komunikovať.