Opakované stretnutie s drogou

Je možné, že napriek tomu, že ste sa s dieťaťom snažili situáciu rozume vyriešiť, prídete na to, že drogy berie opakovane. V tomto momente sa rozhodne nevzdávajte, ani si nič nevyčítajte. I keď to pre vás môže byť veľmi zraňujúce zistenie, neobviňujte sa.

  • Nebuďte zbytočne nedôverčiví, pokúste sa zabrániť tomu, aby dieťa zneužívalo vašu dôveru. Nájsť tenkú hranicu medzi týmito dvoma pólmi však môže byť veľmi ťažké.
  • Stanovte si pevné pravidlá. Dieťa by si malo zvyknúť na to, že čo poviete, aj dodržíte, nemá zmysel dávať prísne zákazy a príkazy, z ktorých potom zľavíte. Dodržiavanie sľubov vyžadujte aj od neho.
  • Nebojte sa požiadať o pomoc špecializované pracovisko, kde vám môžu poradiť, čo v tejto situácii môžete robiť, ako dieťaťu pomôcť a kde nájsť podporu. V niektorých prípadoch bude postačujúca psychologická podpora, inokedy vám môže byť odporučené obrátiť sa na lekára.
  • V žiadnom centre však nemôžu vaše dieťa vyliečiť bez jeho vlastnej, ale aj vašej spolupráce. Spolupráca rodiny zvyšuje šancu na úspech liečby.