Čo robiť pri podozrení?

Pokiaľ ste zistili, že vaše dieťa vzalo drogu, je dôležité zistiť, či drogy iba skúša – experimentuje, alebo či už drogy užíva dlhší čas. V žiadnom prípade (i keď to môže byť veľmi ťažké) sa nenechajte vyviesť z miery, nerozčuľujte sa a skúste sa s dieťaťom pokojne pozhovárať... Snažte sa zistiť, aké dôvody ho k užívaniu drogy viedli a aké sú jeho skúsenosti. Tiež sa snažte nenarušiť dôveru dieťaťa vo vás a vedomie, že sa na vás môže kedykoľvek obrátiť.

  • Počúvajte dieťa a zamyslite sa nad tým, či nemá nejaký problém, ktorý je potrebné riešiť.
  • Zdržte sa dlhých prednášok a výčitiek, väčšinou nijako neúčinkujú a dieťa skôr odradia.
  • Vytvorte pevné pravidlá, s ktorými dieťa bude súhlasiť a ktoré užívaniu drogy zabránia a umožnia vám dieťa kontrolovať.
  • V prípade potreby sa obráťte na školského psychológa alebo na pedagogicko-psychologickú poradňu.