Milujete svoje lieky na bolesť? Potom nie je niečo v poriadku!

Napriek tomu, že mnoho ľudí užívajúcich lieky proti bolesti sa od nich nikdy závislými nestane, niektorých tento problém postihne. Rizikom je branie iných návykových látok u dotyčného či prítomnosť závislostí v rodine. Rolu hrá aj typ užívaného lieku. Ako spoznať, že začíname mať problém?

Milujete svoje lieky na bolesť? Potom nie je niečo v poriadku!

U osôb závislých od liekov proti bolesti sa často objavujú spoločné signály, ktoré môžu dotyčného, ale i jeho okolie na prítomnosť vznikajúcej či rozvinutej závislosti upozorniť. Patria medzi ne:

 • strata kontroly nad užívaním daného lieku (závislý jedinec napríklad počas dňa spotrebuje viac prípravku napriek tomu, že pôvodne plánoval držať sa predpísanej dávky);
 • častejšie branie preparátu a zvyšovanie dennej dávky spolu s rastúcou toleranciou (dotyčný potrebuje viac tabletiek na dosiahnutie pôvodného efektu);
 • prítomnosť abstinenčných príznakov pri podstatnom znížení množstva či náhlom vysadení lieku;
 • silná túžba (baženie) po danom prípravku;
 • jeho užívanie i napriek tomu, že si je dotyčný vedomý možných nepriaznivých zdravotných dôsledkov;
 • branie preparátu i z iného dôvodu, než je bolesť (napríklad úzkosť, poklesnutá nálada);
 • zháňanie liekov proti bolesti u viacerých lekárov, príbuzných alebo priateľov;
 • falšovanie receptov, krádeže prípravku (napríklad u zdravotníkov, ktorí majú k liekom jednoduchší prístup);
 • nápadné zmeny v myslení a správaní;
 • sociálne stiahnutie, strata záujmov, narušenie medziľudských vzťahov;
 • zanedbávanie pracovných i iných povinností.

Pomôcť musia odborníci

Lieky všeobecne patria k najčastejšie zneužívaným návykovým látkam. Podobne ako liečba alkoholikov je i terapia tejto závislosti komplexná. Často sa neobíde bez skúseného lekára, ktorý dotyčnému pomôže s vysadením lieku a prekonaním abstinenčných príznakov. Dôležitá je aj psychoterapia. Tá okrem iného odhalí často prítomné osobné problémy, ktoré závislý v minulosti riešil užitím lieku, a pomôže s ich riešením. Čím skôr takto postihnutý človek pomoc vyhľadá, tým ľahšie môže svoju závislosť poraziť.

 

Zdroj: www.webmd.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež