Užívateľom drog hrozia nebezpečné infekcie

Jedným z najzávažnejších dôsledkov injekčného užívania drog sú infekčné choroby. S akými chorobami užívatelia drog bojujú najčastejšie a aké aktivity sú pre nich v tomto smere najrizikovejšie?

Užívateľom drog hrozia nebezpečné infekcie

Najviac vyvádza žltačka

Najčastejším infekčným ochorením medzi injekčnými užívateľmi drog v Európe je žltačka typu C. Touto chorobou je v súčasnosti nakazených až 84 % drogovo závislých jedincov, ktorí si návykové látky aplikujú do žily.

  • Najrizikovejším správaním, kvôli ktorému môže dôjsť k prenosu infekcie, je požičiavanie si ihiel, striekačiek a vody na riedenie návykových látok aj hotových drog.
  • Priebeh žltačky typu C zhoršuje tiež nadmerná konzumácia alkoholu, ktorá je medzi závislými častým javom.
  • Takmer 60 % chorých žltačkou typu C u nás tvoria injekční užívatelia drog.

Trpí nielen koža

Toxikomani často trpia rôznymi infekciami kože a mäkkých tkanív. Hlavnou príčinou býva nesterilná aplikácia drog, ktorá môže viesť k vzniku hnisavých ložísk, zápalu podkožia alebo dokonca k rozvoju povrchového zápalu žíl. S ošetrením niektorých menej závažných stavov pomáhajú závislým terénni pracovníci.

K ďalším infekčným chorobám, ktoré sa medzi užívateľmi drog vyskytujú, patria zápaly srdcových chlopní, zápaly stavcov, neuroinfekcie a sexuálne prenosné choroby. Tieto ochorenia vyžadujú odbornú lekársku starostlivosť, mnohokrát v spolupráci so špecializovanými pracoviskami.

Čo hovoria štatistiky?

Vírusovou hepatitídou typu B je v súčasnosti podľa aktuálnych odhadov nakazených až 11 % užívateľov drog, ktorí si aplikujú drogy vnútrožilovo. Jej výskyt u nás však v dôsledku zavedenia plošného očkovania od roku 2001 postupne klesá.

  • V roku 2016 sa žltačkou typu B nakazilo v ČR pri injekčnom užití drogy 20 osôb, čo je výrazne menej než pri hepatitíde typu C (286 osôb).
  • Najvyšší počet prípadov vírusovej hepatitídy C bol v roku 2017 hlásený z Ústeckého kraja. Celkovo bolo v tomto roku v ČR evidovaných 992 prípadov hepatitídy C, z toho 587 pacientov spadalo do skupiny toxikomanov užívajúcich drogy vnútrožilovo.

Kde hľadať pomoc

Užívatelia drog sa môžu obrátiť o pomoc na nízkoprahové kontaktné centrá a terénnych pracovníkov. Tí im poradia, kde presne môžu v okolí vyhľadať najbližšie lekárske ošetrenie. Medzi špecializované zariadenia, ktoré sa v Prahe venujú liečbe infekčných ochorení užívateľov drog, patrí infekčné centrum pre drogovo závislých vo Fakultnej nemocnici v Motole. Toxikomani sa tu môžu okrem iného nechať zadarmo zaočkovať proti žltačke typu A aj B. Zásadným opatrením je však predovšetkým komplexná liečba drogovej závislosti.

(pak)

Zdroje:

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/08/05.pdf

http://www.khsova.cz/docs/01_tisk/files/prevence_sireni_infekci.pdf

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/oddeleni-infekcni/centrum-pro-lecbu-uzivatelu-drog/

http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/10052018-VZ-Zdravotni%20nasled%20uziv%20drog%202017/Zdravotn%C3%AD%20n%C3%A1sledky%20UD%20v%20%C4%8CR_2017.pdf

 

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež