Závislosť je peklo. Pre celú rodinu

Ocko pije, mamička nezaostáva pozadu – a potomkovia sa prizerajú. Závislosť od alkoholu či drog zďaleka neovplyvňuje iba toho, kto jej prepadol. Problémové užívanie návykových látok nepriaznivo pôsobí aj na najbližšie okolie dotyčného, predovšetkým na deti.

Závislosť je peklo. Pre celú rodinu

Odborníci čerpajúci zo skúseností i z vykonaných štúdií poukazujú na najrôznejšie riziká, ktorými sú deti závislých rodičov ohrozené. 

 • Patrí sem zvýšené nebezpečenstvo rozvoja závislosti od návykových látok u dieťaťa v budúcnosti. Napríklad náchylnosť k pitiu vzniká u potomkov alkoholikov rýchlejšie a v mladšom veku.
 • V rodinách pijanov sa hojne vyskytuje sexuálne i citové zneužívanie a násilie. Potomkovia bývajú obeťami tohto teroru alebo sa mu viac či menej bezmocne prizerajú.
 • Manželstvá trpiace závislosťou jedného či oboch partnerov sa častejšie rozvádzajú.
 • Deti alkoholikov majú nezriedka problémy so správaním tak doma, ako aj v škole. Tie môžu byť príčinou horšieho prospechu, nižšieho vzdelania a problémov s pracovným uplatnením. Títo jedinci mávajú tiež väčší sklon ku kriminalite.
 • V domácnosti so závislým človekom existuje väčšie riziko zanedbávania psychologických a niekedy i hmotných potrieb detí.
 • Výnimkou nie sú ani najrôznejšie psychické problémy. Ide o depresie, samovražedné myšlienky či pokusy, úzkostné stavy a neurotické ťažkosti, poruchy spánku a ďalšie.
 • Pitie alkoholu či užívanie drog počas tehotenstva môže vážne poškodiť vývoj plodu a zanechať trvalé zdravotné následky.

Výber rolí 

Reakcie detí na závislosť rodičov môžu byť rôzne. Opisujú sa nasledujúce typy:

 • Rodinný hrdina. Obvykle najstarší súrodenec, ktorý preberá za problémového rodiča zodpovednosť. Stará sa o mladších súrodencov, a tým rodinu domnelo zachraňuje. Napriek tomu, že môže byť taký jedinec v dospelosti úspešný, často trpí neistotou a pocitmi menejcennosti.
 • Obetný baránok alebo tiež čierna ovca rodiny. Odvádza pozornosť od skutočného problému tým, že ju zameria na svoje vlastné chyby. Často chodí poza školu, kradne, bije sa, klame, experimentuje s alkoholom či drogami a podobne. V skutočnosti je také dieťa plné strachu, bolesti, odmietnutia a osamelosti.
 • Stratený potomok. Býva uzavretý do seba a žije vo svojom vnútornom svete plnom fantázií. Máva problémy s komunikáciou. Vonkajší svet pre neho predstavuje nebezpečenstvo.
 • Klaun. Problémy v rodine sa snaží prebiť núteným veselím a komediantstvom. Smiech navyše predstavuje akúsi obranu pred prípadným fyzickým násilím.

(veri)

Zdroj:
http://www.drugs.ie/

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 2
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež