Zvíťazili ste nad závislosťou? Len aby to vydržalo!

Úspešné ukončenie liečby s pomocou odborníkov, bohužiaľ, nie vždy znamená definitívnu výhru nad závislosťou. Až týmto okamihom sa totiž začína reálny život bez omamných látok so všetkými svojimi nástrahami. Ako ho zvládnuť?

Zvíťazili ste nad závislosťou? Len aby to vydržalo!

Medzi štyrmi očami alebo v skupine

Aby sa ďalšia životná cesta človeka riešiaceho závislosť uberala správnym smerom, je namieste nepodceňovať odborníkmi tak veľmi odporúčané doliečovacie aktivity. Táto následná starostlivosť, ktorú pacienti často aj desiatky rokov po absolvovaní režimovej ústavnej liečby závislostí využívajú, môže mať niekoľko podôb. V prvom rade ide o pravidelné návštevy ambulancie psychiatra či psychoterapeuta. Ponúkajú sa však aj ďalšie možnosti, medzi ktoré patrí:

  • doliečovacia skupinová psychoterapia združujúca závislých, ktorá je vedená odborníkom,
  • svojpomocné skupiny typu anonymných alkoholikov, narkomanov či gamblerov,
  • poradne v rámci doliečovacích centier, ktoré pomáhajú klientom v sociálnej sfére (získanie zamestnania, bývania, riešenie právnych problémov z minulosti, dokončenie štúdia a pod.),
  • najrôznejšie voľnočasové aktivity, na ktorých organizácii a príprave sa klient doliečovacieho centra podieľa (šport, kultúrne aktivity, výlety),
  • takzvané opakovacie či absolventské pobyty v liečebniach pre závislých, ktoré využívajú jedinci už nejaký čas abstinujúci.

Nezaspať na vavrínoch 

Všetky doliečovacie aktivity majú za cieľ posilňovať motiváciu človeka k dlhodobej abstinencii. Ich úlohou je však tiež pomôcť klientovi vyrovnať sa s prípadným „pokĺznutím“ (relapsom) tak, aby sa z neho poučil a nestal sa opäť závislým. Počas skupín či individuálnych pohovorov sa často preberajú psychické problémy, zložité rodinné a partnerské vzťahy alebo najrôznejšie rizikové situácie. Mnoho takých programov prebieha vo večerných hodinách. To preto, aby si na ne mohol nájsť čas aj jedinec, ktorý sa už úspešne zaradil do pracovného procesu.

Eufória z úspešne absolvovanej detoxikácie a následnej režimovej ústavnej liečby je síce pochopiteľná, nemala by však úplne prekryť istú ostražitosť. Dlhodobé doliečovanie je jednoznačne nevyhnutnou súčasťou terapie takého nevyspytateľného a chronického ochorenia, akým závislosť nesporne je.

(veri)

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež