Prvá pomoc pri predávkovaní opiátmi

Predávkovanie opiátmi je život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje okamžitý zásah. Nasledujúce riadky napovedia, ako takto postihnutého človeka spoznať a ako mu správne poskytnúť prvú pomoc.

Prvá pomoc pri predávkovaní opiátmi

Opiáty sú látky, ktoré sa v medicíne používajú na tlmenie bolesti. Majú však celý rad ďalších účinkov a ich dlhodobé užívanie môže viesť k vzniku závislosti. Tá je spôsobená najmä tým, že opiáty navodzujú príjemné pocity, tlmia strach a úzkosť, spôsobujú eufóriu a tiež zvyšujú sexuálnu túžbu. Ich vysoké dávky však vedú k strate vedomia, spomaleniu srdcovej frekvencie, k útlmu dychu a následne k smrti.

Postihnutý býva mimo 

Človek, ktorý je predávkovaný opiátmi, má zmenený stav vedomia. To znamená, že môže byť ospalý, malátny, zmätený, neudrží sa na nohách, hovorí nezrozumiteľne alebo nehovorí vôbec, nemusí na nič reagovať a môže byť v bezvedomí. Môže tiež zvracať a mať bolesti brucha. Ďalej je pre otravu opiátmi typické spomalenie tepovej frekvencie, plytké a pomalé dýchanie a úzke zorničky, ktoré majú tvar špendlíkovej hlavičky.

S prvou pomocou opatrne

1. Myslite na vlastnú bezpečnosť

 • Pri podávaní prvej pomoci predávkovanému buďte v strehu, najmä ak dotyčného nepoznáte!
 • Pod vplyvom opiátov môže byť človek zmätený a môže sa správať agresívne.
 • Dávajte pozor na ihly, nech sa o ne neporaníte.
 • Zamedzte priamemu kontaktu s krvou postihnutého, použite rukavice alebo igelitové vrecúško.

2. Zistite stav vedomia a skontrolujte dýchanie

 • Osobu nahlas a opakovane oslovte.
 • Pokiaľ nereaguje, chyťte dotyčného za ramená a zatraste ním.
 • Keď ani potom nie je odozva, tak je v bezvedomí a hrozí, že prestane dýchať alebo už možno nedýcha.
 • Položte ho na chrbát na zem a zakloňte mu hlavu. Záklon hlavy sa robí tak, že potiahnete za bradu smerom nahor a zatlačíte na čelo smerom dolu, brada potom smeruje priamo hore.
 • Skontrolujte, či dýcha. Priložte svoje ucho pred jeho tvár a dívajte sa, či sa dvíha hrudník. Dych kontrolujte aspoň 10 sekúnd. Za ten čas by mal postihnutý najmenej dvakrát vydýchnuť. Ucítite prúd vzduchu a uvidíte pohyby hrudníka.
 • Pokiaľ nedýcha, zavolajte záchrannú službu a začnite s resuscitáciou.
 • Ak dýcha pravidelne, držte mu zaklonenú hlavu, zavolajte záchrannú službu a neustále ho kontrolujte, pretože hrozí, že dýchať prestane.
 • Človek, ktorý vám odpovie na oslovenie, určite dýcha, kontrola teda nie je nutná.

3. Ak je v bezvedomí a nedýcha, začnite stláčať hrudník

 • Jedinec, ktorý je v bezvedomí a nedýcha, umiera. Ak sa má dožiť príchodu záchrannej služby, je nutné začať s resuscitáciou.
 • Resuscitácia je postup, ktorý zahŕňa stláčanie hrudníka a dýchanie do úst postihnutého. Pokiaľ nechcete, tak dýchanie z úst do úst robiť nemusíte, postačí, keď budete stláčať hrudník.
 • Ruky dajte medzi bradavky a stláčajte asi do hĺbky 5 cm, rýchlosťou 100 stlačení za minútu. Neprestávajte a skúste vydržať do príchodu sanitky alebo do chvíle, kým vás niekto nevystrieda.
 • Pokiaľ sa rozhodnete, že budete robiť dýchanie z úst do úst, tak po 30 stlačeniach hrudníka dotyčnému zakloňte hlavu, upchajte nos, otvorte ústa a dvakrát do nich vdýchnite. Potom pokračujte v stláčaní hrudníka – vždy 30 stlačení a 2 vdychy.

(mev)

Zdroje:
www.merckmanuals.com

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 1
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež