Zmena osobnosti? Možno za to môžu drogy!

Ak sa vám zdá, že svoje dieťa v poslednom čase nespoznávate, ide možno len o prejavy puberty. No ak sa mu zhoršil prospech, stratilo záujem o doterajšie koníčky alebo dokonca chodí poza školu, môže ísť aj o závislosť od návykových látok.

Zmena osobnosti? Možno za to môžu drogy!

Choroba mozgu

Ako závislosť od drog označujeme opakované užívanie psychoaktívnej látky alebo látok v takom rozsahu, že závislý:

  • je pravidelne či chronicky pod vplyvom danej látky,
  • vykazuje túžbu po preferovanej látke/látkach,
  • je pre neho ťažké dobrovoľne prestať alebo zmeniť svoj návyk,
  • je odhodlaný získať psychoaktívne látky takmer za akúkoľvek cenu.

V súčasnosti je závislosť považovaná za ochorenie mozgu. Návykové látky menia nielen to, ako náš mozog funguje, no aj jeho vnútornú štruktúru. Následky môžu byť trvalé.

Nielen zo zvedavosti 

Prvé užitie drogy je obvykle dobrovoľné. Mladý človek chce skúsiť niečo nové alebo sa vyrovnať vrstovníkom. Pri opakovanom užití návykovej látky schopnosť sebakontroly klesá. Dochádza k zmenám v mozgu v oblastiach dôležitých pre rozhodovanie, učenie, pamäť a kontrolu správania. To vysvetľuje, prečo sa ľudia znovu rozhodnú pre užitie drogy, i keď im to ničí zdravie a vzťahy.

Vplyv okolia je zásadný

Niektorí ľudia sú na vznik závislosti náchylnejší ako iní. Veľmi dôležité je kvalitné rodinné zázemie, ktoré počas detstva a dospievania výrazne znižuje riziko vzniku závislosti. Rodičia, ktorí sami užívajú drogy alebo páchajú kriminálnu činnosť, nie sú pre svoje deti dobrým vzorom. Ďalším dôležitým faktorom sú kamaráti a spoločnosť, v ktorej sa dospievajúca osoba nachádza. Ak sú v partii populárne drogy, mladý človek, aby zapadol, často podľahne pokušeniu.

Od fajn pocitov po prežitie 

Keď ľudia začnú užívať drogy, dostavujú sa príjemné stavy. Títo jedinci väčšinou veria, že práve u nich závislosť nevznikne, že dokážu odolať. V skutočnosti droga nenápadne preberá kontrolu nad ich životom. Ak užívanie návykovej látky pokračuje, príjemné pocity sa pozvoľna vytrácajú a aplikácia drog je naraz nutná len preto, aby sa človek cítil „normálne“. Na navodenie príjemných stavov sa musia dávky stále zvyšovať a rastie tiež frekvencia ich užívania, čo vedie k stále ťažšej závislosti.

(brbr)

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež