Stručný sprievodca liečbou závislosti v terapeutickej komunite

Ľudia, ktorí sa rozhodnú skoncovať so svojou závislosťou od drog, majú pred sebou dlhú a ťažkú cestu s neistým koncom. Jednou z metód, ako im v ich úsilí pomôcť, je liečba v terapeutickej komunite.

Stručný sprievodca liečbou závislosti v terapeutickej komunite

Konzultácia a príprava 

Ešte pred nástupom do terapeutickej komunity je vhodné navštíviť kontaktné stredisko, tzv. káčko. Tu sú odborníci, ktorí každému poradia, aká liečba je pre neho najvhodnejšia, a v prípade potreby napíšu odporúčací list, ktorý niektoré komunity pred prijatím vyžadujú. Čakacie lehoty na pobyt v týchto spoločenstvách sú pomerne dlhé. Preto ak je už pre závislého pobyt „vonku“ neúnosný, môže byť prijatý do psychiatrickej liečebne. Tu sa lepšie pripraví na ďalšiu terapiu v komunite.

Rezidenčná liečba

Rezidenčná liečba si vyžaduje na prijatie úplnú abstinenciu, ktorá zahŕňa aj marihuanu a alkohol. V Českej republike zaisťujú túto terapiu tri rôzne zariadenia:

  • terapeutické komunity,
  • špecializované oddelenia nemocníc,
  • psychiatrické liečebne.

Ako to prebieha 

Pred začiatkom terapie je nutné prejsť lôžkovým detoxom, ktorý trvá približne týždeň. Liečba sa snaží nielen o úplné odvyknutie od drog, ale hlavne o zmenu celkového pohľadu závislého na svoj život a na samého seba. Abstinencia sa požaduje po celý čas terapie. Účastníkmi programu sú tak muži, ako aj ženy, ktorí riešia spoločne svoje problémy. Starosti o jedlo, upratovanie a prevádzku celého domu sú ponechávané na nich. Jedným z cieľov programu je pripraviť závislého na normálny život.

Zrkadlo samého seba

Terapeutická skupina funguje ako zrkadlo, v ktorom sa odráža každé správanie závislého. Ak sa jeho správanie zmení, je možné na reakcii komunity spoznať, či to bola zmena k lepšiemu, alebo k horšiemu. Vďaka skupine ľudí, ktorí všetci riešia alebo riešili podobné problémy, je možné vidieť aj vlastnú situáciu nezávisle a „zvonku“. Cieľom programu terapeutickej komunity je naučenie sa životu bez drog, ktorý je zároveň zábavný a uspokojujúci.

Dĺžka pobytu 

Terapia trvá približne 12 mesiacov. U mladistvých od 15 do 25 rokov je program skrátený na 6 – 8 mesiacov. Dokončenie liečby je dôležitý moment v živote závislého. Po opustení komunity môže nasledovať špecializovaný doliečovací program, ktorý pomáha prekonať nástrahy normálneho života.

(jez)

Zdroj: Preston, Malinowski, Šefránek: Průvodce léčbou v terapeutické komunite, Úrad vlády Českej republiky, 2007

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež