Opiáty

Drogy z tejto skupiny sú odvodené od látok, ktoré sú v mozgu schopné sa naviazať na opiátové receptory. V medicíne bývajú také látky užívané na tlmenie bolesti, napríklad pri anestézii. Ide o látky získavané zo surového ópia – šťavy z nezrelých makovíc. V ópiu sú obsiahnuté alkaloidy morfín a kodeín, zodpovedné za protibolestivé a psychotropné účinky.

Opiátová závislosť sprevádza ľudstvo už veľmi dlho. Prvé správy o užívaní makovej šťavy sa objavujú už 5- až 8-tisíc rokov pred Kristom. Morfeus, podľa ktorého je morfín – účinná látka heroínu – nazvaný, bol gréckym bohom sna a spánku.

Závislosť od morfínu bola predtým rozšírená najmä medzi profesionálnymi zdravotníkmi, ktorí sa k droge mohli ľahko dostať. Počas prvej svetovej vojny bolo morfium často podávané na tíšenie bolestí a už z tých čias sú zmienky o rozvoji fyzickej závislosti a abstinenčného syndrómu pri vysadení drogy. V sedemdesiatych rokoch bol z kodeínu vyrábaný u nás veľmi obľúbený braun (hnedý heroín), ktorý má oproti heroínu slabšie tlmivé účinky a výraznejšie účinky euforizujúce.

Opiáty umožňujú prežívať príjemné uvoľnenie, upokojenie, dotknutý je "nad vecou", všetky problémy akoby ustúpili do pozadia. Predávkovanie vedie k ospalosti až kóme, v najťažších prípadoch dochádza k zástave dychu a obehu.

Nebezpečenstvo opiátov spočíva predovšetkým v rýchlom rozvoji fyzickej závislosti, v spôsobe aplikácie (prevažne injekčne) a v možnom predávkovaní. Na látky tejto skupiny sa tiež rýchle vyvíjajú tolerancie – na dosiahnutie rovnakých účinkov je potrebná čím ďalej tým vyššia dávka. Tým rastú aj finančné náklady, ktoré závislého neskôr často prinútia k drobnej kriminalite (krádeže, prostitúcia).

Späť na nelegálne drogy.