Čo stojí za vznikom závislosti? Prostredie, ktoré nás obklopuje

Na riziko rozvoja závislosti má vplyv veľké množstvo faktorov. Napríklad niektoré gény, ktoré človek zdedil po predkoch, môžu spôsobovať vyššiu túžbu po pocitoch sprevádzajúcich užívanie drogy. Gény však nie sú zďaleka všetko.

Čo stojí za vznikom závislosti? Prostredie, ktoré nás obklopuje

Veľký podiel viny na možnom rozvoji závislosti má okrem iného prostredie, ktoré nás obklopuje. 

1. Rodina

Vplyv rodiny býva často vnímaný ako vplyv zdedených vlastností. Rodina však zvyčajne predstavuje tiež veľkú časť nášho sociálneho pozadia. Hrá dôležitú rolu vo vývoji osobnosti a vytvára určitú formu zázemia, teda domov. Je preto prirodzené, že problémy v rodine, napríklad výskyt násilníckych sklonov, nadmerných hádok alebo užívanie návykových látok ostatnými členmi, sa môžu spolupodieľať na vzniku alebo udržiavaní závislosti.

2. Kamaráti a známi

Hovorí sa, že priatelia sú rodina, ktorú si človek môže vybrať. Do istej miery je to pravda – keď nefunguje skutočná rodina, často ju nahradzujú (zvlášť mladým ľuďom) kamaráti. Tí pomerne značne ovplyvňujú aj postoj jedinca k užívaniu drog. Podľa výskumov zvyšujú vrstovníci zneužívajúci alkohol alebo iné drogy riziko vzniku závislosti najviac zo všetkých možných faktorov. Veľkú rolu tu hrá túžba jedinca zapadnúť aspoň do partie, keď doma to veľmi nefunguje. Na druhej strane môže byť podpora priateľov silnou motiváciou na odvykanie. 

3. Škola a práca

Zatiaľ čo kamarátov si hľadáme a vyberáme, v prípade spolužiakov a kolegov to možné nie je. Aj keď vzťahy v týchto sférach bývajú omnoho menej osobné, môžu predstavovať cestu, ktorou sa človek dostane k drogám. Zvlášť ak sú tieto látky bežnou súčasťou daného prostredia.

4. Spoločnosť

Na mieru rizika vzniku závislosti má vplyv aj celkový postoj spoločnosti k jednotlivým drogám. Konkrétne ide o ich dostupnosť. Omamné látky, ktoré sú spoločnosťou akceptované (alkohol, tabak, niektoré opioidy), môžu byť časťou populácie podvedome považované za menej nebezpečné než drogy striktne zakázané.        

Pri liečbe alebo prevencii vzniku závislosti je dôležité vedieť o vplyve vyššie vedených faktorov. Pokiaľ tlak smeruje k užívaniu drog, je nutné snažiť sa vymaniť z nežiaduceho vplyvu.

(mpr)

Zdroj: https://skywoodrecovery.com/the-role-of-environment-in-addiction-and-recovery/

Páči sa Vám tento článok?
Počet hlasov: 0
Zdieľanie a tlač

Čítajte tiež